Av Mehmet Kaan Inan, helsepolitiker i Oslo for Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

En gang i året kommer det statistikk over hvor mange som har mistet livet til narkotika året før. I statistikken får vi vite om antallet dødsfall som er forårsaket av narkotika, hva slags type narkotikum og alder.

I dag får vi daglig statistikk om antallet dødsfall og antallet nye smittede forårsaket av koronaviruset.

Det er viktig for å kunne vite noe om hvordan viruset sprer seg, og om smitteverntiltakene faktisk fungerer eller ikke.

Les også: Skal vi klappe for overdoser?

For å vite hvor mange som har mistet livet av en overdose, er vi nødt til å vente et år.

Det tar altså et år fra politikere setter inn tiltak for å gi tunge rusmisbrukere et verdig liv å leve, til vi faktisk kan finne ut av om det faktisk hjelper.

Når sprøyterommene i Norge ble stengt på grunn av koronapandemien, ville vi vite hvordan det påvirket overdosestatistikken. Den statistikken klarte instituttet å legge frem, men ikke tallene for 2019.

Les også: Kriminalisering står i veien for rusforebygging

Det viser at det er mulig å få til. Samfunnets svakeste grupper trenger vår hjelp til å leve et verdig liv. Dersom vi innfører tiltak, vil vi vite om det har hjulpet.

Det er helt vanvittig. Det tar altså over et år for å vite om hvor mange som mistet livet av overdose og om tiltakene vi som politikere har satt inn faktisk fungerer eller ikke.

Jeg forventer at regjeringen sørger for at overdosestatistikk kommer flere ganger enn bare en gang i året. Vi er i en tid hvor rusreformen skal implementeres, og da må vi ha gode nok fakta på bordet før vi gjennomfører tiltak.

Les også: Heroinbildet av småbarnsmoren gikk verden rundt - nå feirer hun tre år som rusfri

Hvor mange som mistet livet på grunn av overdose i 2019 vet vi ikke ennå. Tallet for hvor mange som mistet livet på grunn av rusmiddelbruk i 2020 har kommet som følge av koronakrisen - og hvordan den har påvirket tunge rusmisbrukere.

Det eneste vi vet er at ethvert overdosedødsfall er ett for mye.