Tirsdag kom meldingen om at NAV-direktør Tor Saglie gir seg neste sommer.

Det synes ikke KrF-leder Dagfinn Høybråten noe om:

- Menneskelig talt er det forståelig at han tar en slik beslutning, men for NAV er det uheldig å ha en sjef som i så langt tid før åremålet utløper, har sagt at han ikke skal fortsette, sier Høybråten til Nettavisen.

Les også: NAV må få ny sjef nå

- Svekket
Han mener offentliggjøringen kan gjøre det vanskeligere for Saglie fremover:

- Det svekker hans autoritet som leder, og jeg er i tvil om statsråden og departementet kan se seg tjent med en slik situasjon over så lang tid.

Derfor:

- Det haster å få på plass en ny direktør, det er alt for mye som står på spill. NAV-reformen er langt fra fullført, sier NAV-reformens far.

- Raskt, Hanne!
- Jeg håper statsråden tar tak i dette raskt!

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har følgende kommentar til Saglies varslede avgang:

– Tor Saglie har ledet Arbeids- og velferdsetaten gjennom den mest omfattende organisasjonsreform i den norske velferdsstatens historie. Dette har han gjort på en måte som det står stor respekt av. Jeg er glad for at hans erfaring og kompetanse skal brukes videre ved Universitetet i Oslo på en måte som vil være nyttig for statsforvaltningen, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Stortinget slo fast at NAV-reformen hadde tre overordnede mål: Få flere i arbeid og aktivitet, gjøre færre avhengig av stønad og gjøre det enklere for brukerne. Resultatet har blitt det stikk motsatte.

Les den kritiske rapporten:Riksrevisjonen om Nav

Høybråten får støtte fra Fremskrittspartiet (Frp) og Høyre:

Les også: - Fra vondt til verre

- Det er klokt både for Saglie, for NAV og brukerne i NAV, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen, Robert Eriksson (Frp), til Nettavisen.

- Fra vondt til verre
- Frp har lenge vært kritisk til hvordan NAV har blitt ledet siden 2006. Det har gått fra vondt til verre, og toppet seg i fjor da ikke regnskapet ble godkjent.

Les også: Rot og sommel med 300 milliarder

- Hvem vil du ha som ny NAV-direktør?

- Det skal jeg ikke mene noe om, men det trengs toppkompetanse og politisk uavhengighet. Jeg vil anbefale alle de som skal drive ansettelsesprosessen videre å ha topp fokus, slik at kandidaten kan starte før neste sommer, sier Eriksson til Nettavisen.

- Må avbyråkratiseres
- Hva er de viktigste oppgavene for den nye direktøren?

- Få en organisasjon som kan møte brukerne på en god, trygg og verdig måte, flytte kompetansen i lokalkontorene i NAV, mer myndighet til lokalkontorene, avbyråkratisere NAV, slik at vi får ned saksbehandlingstiden - slik at brukerne får rett ytelse til rett tid, sier han.

Høyre: - Uakseptabelt
Høyrerepresentant Torbjørn Røe Isaksen sitter i samme komité og synes avgjørelsen er «forståelig».

- Det er viktig nå er at regjeringen kommer raskt på banen for å finne hans erstatter, slik at ikke det skapes enda mer usikkerhet rundt NAV. Det har vært en helt uakseptabel situasjon i NAV, på bekostning av brukerne. Det har skapt mye utrygghet, men det skyldes også uklar og dårlig politisk ledelse, sier Isaksen til Nettavisen.