Gå til sidens hovedinnhold

Vårrengjøring i gang

Bymiljøetaten er allerede i gang med vårrengjøringen. Vær obs på skilting langs gater og veier.

OSLO: Igjen er det tid for å «rense» Oslos gater, veier og friområder. På Bymiljøetatens nettside får man utførlig informasjon om når din gate eller vei står for tur.

Her kan du sjekke når gatene rengjøres der du bor!

Pass på skilting

De fleste gater skiltes ett døgn i forveien. Står din bil i veien, er det god grunn til å lete etter den på inntauingsanlegget i Ulvenveien etter rengjøringen. Her er det nok liten nåde å finne.

Husk at du selv har undersøkelsesplikt, så det nytter lite å klage om du blir tauet bort.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vaktsentral som kan gi informasjon om borttauet bil. Inntauingsanlegget, som er altså er døgnåpent, har telefon 23 48 21 50.

Flere tusen kilometer

1280 kilometer gater og 1000 kilometer fortau/sykkelstier skal rengjøres frem til 17. mai. Etaten regner med at cirka 10000 tonn søppel skal fjernes og 5000 skilt skal settes opp.

Under vårrengjøringen er det mellom 100 og 120 mann og kvinner i arbeid samtidig.

Bestumkilen

Søppel kan tydelig ses langs gang- og sykkelveien i Bestumkilen, hvor mye søppel ligger langt oppe på land. Lesere har henvendt seg til redaksjonen med spørsmål om ikke dette kan fjernes nå.

– Bestumkilen er ett av områdene vi prioriterer først, sier seniorrådgiver i Bymiljøetaten, Odd Olav Bratteberg, som kan forklare hvorfor det har samlet seg så mye søppel i dette området.

– Forsøplingen skyldes stormflo som vi hatt i vinter. Bymiljøetaten har bestilt ekstra rengjøring i tillegg til den vanlige vårrengjøringen som skal være avsluttet til 17. mai. Vi prioriterer renhold først på de områdene hvor folk ferdes mest, sier Bratteberg.

Samme dag intervjuet med Bratteberg ble gjort var søppel langs Bestumkilen ryddet, uten at dittOslo kan ta æren for det.

Vegvesenet rengjør riksveiene

Mandag 24. mars starter den store vårrengjøringen av riksveiene i Oslo. Arbeidene starter tidlig i år, og hvis været tillater det forventer Vegvesenet å bli ferdige 28. april.

Vegvesenet forsøker alltid å bli ferdige med vårrengjøringen av hovedveinettet i Oslo i god tid før 17. mai.

– På grunn av gunstig vær så langt i år forventer vi å klare dette med god margin denne sesongen, og de siste sperringene skal etter planen tas ned 28. april, sier seniorrådgiver Håvard Vikheim ved kommunikasjonsseksjonen i Vegvesenet.

Vegvesenet forvalter også et stort gang- og sykkelveinett på 70 kilometer, og disse er allerede snart ferdig rengjort for våren.

Det er utarbeidet en liste med planlagte stenginger, og den kan man finne på www.vegvesen.no. Det tas forbehold om endringer i planen som skyldes uforutsette hendelser.