Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsler for både regn og jord-, sørpe- og flomskredfare gjelder fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag. Flomvarselet gjelder fra søndag morgen til mandag morgen.

– Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer, skriver instituttet på Varsom.no.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det i varselet.

Svært mye regn

Det ventes lokalt fra 70 til 100 millimeter på 24 timer, men på Fosen er det ventet at det kan komme så mye som 120 millimeter nedbør på 24 timer, skriver instituttet på Varsom.no.

Konsekvensen av vannmengdene er fare for overvann i tettbygde områder, stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

– Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager, heter det i varselet.

Skredfare rundt Trondheimsfjorden

Mye regn og snøsmelting på grunn av mildvær fører til at det varsles om stor fare for skred fra lavlandet og helt opp til 1.000 meters høyde. Det er kommuner rundt indre Trondheimsfjorden som er berørt.

Skredfaren ble lørdag forlenget til mandag ettermiddag. Områder i Møre og Romsdal ble nedgradert til grønt nivå.

– Flere skredhendelser er ventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver meteorologene.

Sørpe- og flomskred

Det er særlig i områder med mer enn 30 til 60 centimeter snø at det er fare for utløsning av sørpeskred.

– Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, skriver meteorologene.

(©NTB)