*Nettavisen* Nyheter.

Varsler emisjon

Store underskudd og kapitaljakt for Aker BioMarine.

Aker BioMarine fikk et underskudd på 111 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Det er en forverring fra 64 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Driftsresultatet falt til minus 90 millioner kroner fra minus 39 millioner kroner.

Før avskrivninger ble driftsresultatet (EBITDA) noe bedre enn i samme kvartal året før ved et underskudd på 36 millioner kroner mot 54 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

Økt salg av Superba og Qrill bidro til at driftsinntektene steg til 50 millioner kroner i løpet av de tre siste månedene av 2009 fra 18 millioner kroner i samme periode i 2008.

- For 2010 forventer selskapet å selge 120 – 160 tonn Superba Krill til snittpriser omtrent som i 2009. Selskapet forventer stabil produksjon og salg av Qrill på mellom 8.000 – 10.000 tonn og mener at dokumenterte positive effekter på Qrill som foringrediens, samt økt erfaring med Qrill blant oppdrettere vil gi seg utslag i økt vilje til å betale høyere priser på Qrill, skriver Aker BioMarine i sin resultatrapport.

I fjerde kvartal lå salget av Superba på 24,8 tonn og totalt 50 tonn for hele 2009. De solgte 1.480 tonn Qrill i fjerde kvartal og 7.066 tonn for hele 2009. Selskapet har også inngått kontrakter for salg av 2.000 tonn i 2010.

Nå ser Aker BioMarine lønnsom drift fra Krill-segmentet.

- Direkte salg til sluttbruker forventes også å vokse betydelig gjennom ytterligere satsning i Europa. Basert på forventet salgsutvikling forventer selskapet at Krill-segmentet vil oppnå lønnsomhet fra drift (EBITDA) i 2010. Selskapet forventer begrenset med investeringer, men en oppbygning av arbeidskapitalen i takt med selskapets salgsutvikling, skriver selskapet i sin presentasjon.

Nå skal Aker BioMarine refinansiere balansen sin. Sammen med hovedaksjonær og største kreditor, Aker ASA, har de nå en refinansieringsplan klar.

Refinansieringsplanen innebærer at Aker overtar fordringene på Aker Ocean Harvest AS fra Aker BioMarine og at Akers netto fordring på Aker BioMarine på 473 millioner kroner vil bli konvertert til egenkapital ved en rettet emisjon.

- Refinansieringsplanens formål er å etablere et solid finansielt fundament for Aker BioMarines videre virksomhet. Selskapet er i dialog med sentrale obligasjonseiere for å få deres tilslutning til planen, skriver selskapet.

Selskapet skriver at en gjennomføring av planen vil styrke Aker BioMarines kapitalstruktur og likviditet ved tilførsel av til sammen minst 550 millioner kroner i egenkapital fra Aker og øvrige aksjeeiere. I refinansieringsplanen bes obligasjonseierne om å forlenge obligasjonslånet som forfaller i mai 2010 i tre år.

- Salg, drift og resultat utvikler seg positivt og den skisserte refinansieringsplanen vil gi oss et godt fundament for videre vekst, sier Hallvard Muri som er konsernsjef i Aker BioMarine.

Han opplyser at Aker BioMarine ved utgangen av 2009 hadde en samlet brutto gjeld på 1.361 millioner kroner, inkludert obligasjonslånet på 750 millioner kroner. Egenkapitalandelen var 12 prosent.

- Planen er etter vårt skjønn balansert og god, ikke minst for obligasjonseierne som vil få en fordring på selskap med en betydelig sterkere kapitalstruktur enn i dag. Vi arbeider sammen med vår finansielle rådgiver, Arctic Securities, for å komme i mål med obligasjonseierne, sier Muri.

Emisjonskurs og endelig emisjonsbeløp er ikke fastsatt, men Arctic Securities' vurdering er at emisjonene bør gjennomføres på en kurs betydelig under dagens børskurs. Det vil være en betingelse for gjennomføring at Akers eierandel i Aker BioMarine ikke overstiger 90 prosent som følge av emisjonene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag