- Passasjerer må være forberedt på forsinkelser i flytrafikken 7. april. Dette skyldes at Avinor innfører nytt innflygingssystem i luftrommet over Østlandet, opplyser Oslo Lufthavn (OSL) i en pressemelding.

- Restriksjonene innebærer at OSL må redusere kapasiteten i luftrommet fra morgenen 7. april. OSL ber passasjerer være forberedt på forsinkelser, men møte til vanlig tid.

Det er planlagt enkelte innstillinger i tidsperioden 07.30 til 09.30, og det er flyselskapene som er ansvarlig for å varsle sine passasjerer om eventuelle innstillinger.

- Når det gjennomføres større endringer i luftrommet er det standard sikkerhetsprosedyre at disse innføres i de travleste periodene av døgnet. Det nye innflygingssystemet vil i fremtiden øke kapasiteten på Oslo Lufthavn og redusere utslipp når flyene lander og letter.