Gå til sidens hovedinnhold

Varsler kø, stengte veier og 50 lastebillass med stein og støv hver dag

Nytt parkeringsanlegg gir 1000 nye parkeringsplasser. Og trolig mye bannskap i anleggsperioden.

(Nord24): Multiconsult har nå sendt over detaljregulering for utvidelsen av Fjellet p-hus. Her blir det nesten 1000 nye parkeringsplasser.

- Vi sender nå ut et forprosjekt. Da vil det bli mer klarhet i økonomien i prosjektet, sier parkeringsjef Tore Harry Paulsen.

Han presiserer at de ikke har satt noen dato for når spaden skal i jorda.

- Dette er nå kommunens plan.

Varsler kø

Utvidelsen betyr en dobling av kapasiteten i dagens fjellanlegg. Og dermed en dobling av antall biler som skal inn og ut. Trafikkøkningen til og fra parkeringsanlegget blir på 19.000 kjøretøy i døgnet. Det er allerede i dag kødannelse i Langnes- og Breivikatunnelen ved arbeidsdagens slutt.

- Vi har gjort trafikkanalyser som viser at det skal være kapasitet, sier Paulsen.

Trafikkanalysen fra Sweco viser at det i dag kjører i snitt 300 kjøretøy ut mellom klokken 15.00 og 16.00, og over 200 mellom 16.00 og 17.00. Beregnet trafikk ved utbygging er nær 700 biler ut mellom klokken 15.00 og 16.00 og over 550 den påfølgende timen.

I det hele tatt blir det kø: Beregningene fra Sweco viser at følgende kryss kommer til å bli overbelastet:

Jens Olsens gate/Strandveien

Sentrumstangenten/Strandveien/Hjalmar Johansens gate

Sentrumstangenten/Langnestunnelen/Mellomtunnelen

Men det kommer også til å bety at flere finner alternativer.

"Når avviklingsforholdene blir dårlige vil bilister velge andre veier eller andre tider med mindre trafikk. Anstrengte avviklingsforhold og noe forsinkelse for biltrafikken kan også være et virkemiddel for endret transportmiddelvalg".

Huler ut Sørbyen

Det er området sør for dagens parkeringsanlegg som skal sprenges ut og bli Fjellet p-hus II. Dette kommer til å strekke seg under jorda fra Strandskillet til Tromsø Museum. To nye gangadkomster skal bygges fra Vestregata og parken ved Tromsø kunstforening. Det betyr i praksis at det blr mulig ta ta seg gjennom hele Tromsø sentrum på langs under tak - om regnværet vi sliter med nå ikke gir seg.

Mye stein

Anleggsarbeidet kommer til å sette preg på Tromsø sentrum og Stakkevollveien.

- Det er ingen tvil om at det blir store mengder stein, sier Paulsen.

Totalt 230.000 kvadratmeter fjell skal ut. Multiconsult regner med at detkan drives 70 meter i uka, tilsvarende 1500 kvadratmeter løs masse. Normal drift er 500 kvadratmeter, som tilsvarer 50 lastebillass med steinmasser ut av byen hver dag.

- Det kommer til å bli tatt hensyn til trafikkavviklingen, sier Paulsen.

"Det vurderes om arbeidsopplegget fases slik at det i rushtiden om ettermiddagen foretas boring, slik at det ikke blir uttransport i rushet", fremgår det av utredningen fra Multiconsult.

Herfra går ferden trolig ut Breivikatunnelen og langs Stakkevollveien. Tromsø havn ønsker å kjøpe massene. Først til utbygging av fiskerihavn Brevika, deretter til neste byggetrinn ved Tønsnes. Hit må massene fraktes på lekter fra Breivika fordi Tromsøysundveien er i for dårlig stand til å takle så store påkjenninger.

Transporten vil naturligvis føre til store støvmasser. Multiconsult ber om jevnlig vedlikehold med kostebil.

Må mures igjen

Sentrumstangenten må mures igjen inn mot parkeringsanlegget i anleggsperioden.

"Dette for å skjerme de som måtte befinne seg i eksisterende parkeringsanlegg mot trykkbølgen ved sprengning, og fordi det vil være vanskelig å holde kontroll med trafikken i parkeringsanlegget".

Samtidig kommer tunnelen sørover fra Langnestunnelen til å bli stengt i rykk og napp gjennom anleggsperioden, når sprengning utføres.

"Dette for å ikke skremme bilister unødig".

Les flere saker fra Nord24 her!

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken