– I 2019 ble det meldt om 1.250 mangler. For 2020 anslår Statens legemiddelverk at det vil bli meldt om lag 1.500 mangler, en økning på cirka 20 prosent i forhold til 2019, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i et brev til Stortinget.

Han peker på at økningen er mindre enn i tidligere år, og at det er usikkerhet knyttet til anslaget.

Les mer: Tysk-amerikansk vaksinekandidat levert til legemiddelmyndighet

– Men det ser ut som veksten i antall meldte mangler flater ut. Per 3. oktober er det registrert 1.228 mangler, hvorav 837 er meldt i 2020. De resterende ble meldt i 2019 og varte inn i 2020, skriver statsråden.

For over 90 prosent av de pågående mangelsituasjonene finnes det alternative legemidler som ivaretar pasientens behandling i Norge.

Flatet ut

Legemiddelverket har gitt uttrykk for at det sannsynligvis ville bli flere mangler under koronapandemien, som rammet Norge for fullt i mars.

Det rapporteres om en tydelig økning i mars, april og mai i år, men senere har antallet gått ned og til dels ligget under fjorårets nivå, ifølge Høie. Av mangler meldt i 2020, melder industrien om at omkring 10 prosent knyttes til koronapandemien.

Høies uttalelser er et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland. Han vil vite hvor mange tilfeller av legemiddelmangel som er registrert i år, og hvordan koronapandemien har påvirket mangelsituasjonen.

Pandemien påvirker

Høie konstaterer at pandemien har påvirket tilgangen til og forbruket av legemidler, som omsettes i globale markeder og forsyningskjeder.

– Etterspørselen etter legemidler har blant annet blitt påvirket av at flere land har igangsatt nasjonal beredskapslagring, skriver han.

Helseministeren understreker at myndighetene har satt i verk tiltak for å sikre legemiddeltilgangen her til lands, og at dette har vært en prioritet under hele pandemien.

Les mer: Nobelpris i medisin hedrer virusforskning

Det er blant annet satt i verk oppbygging av omfattende beredskapslagre for forsyningskritiske legemidler i primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Vi utreder hvordan et permanent beredskapslager for legemidler best kan innrettes. Dette vil gi økt trygghet for tilgangen til legemidler ved fremtidige mangelsituasjoner, skriver Høie.

(©NTB)

Les også: «Død» kvinne våknet opp hos begravelsesbyrået