Det er Agder statsadvokatembeter som opplyser dette i en pressemelding, etter at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker avgjorde at Viggo Kristiansen skal få prøvd Baneheia-saken på nytt.

Påtalemyndigheten poengterer at avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen ikke innebærer ikke at dommen mot Viggo Kristiansen fra 25. februar 2002, er opphevet, men at han har krav på fornyet ankebehandling.

Les også: Viggo Kristiansens støttespiller: - Utenkelig at han blir dømt på ny

Nå skal Høyesteretts ankeutvalg peke ut en lagmannsrett som skal gjennomføre den nye ankebehandling.

- Statsadvokaten vil sette seg grundig inn i kommisjonens avgjørelse, og gi en tilråding til riksadvokaten, som har beordret tiltale i saken, om den videre behandling hos påtalemyndigheten før ankeforhandlingen, skriver statsadvokaten.

Les også: Var Viggo her, da drapene skjedde?

Påtalemyndigheten kunne ha bedt om en frifinnende dom, men det vil altså ikke skje. Kristiansen vil derfor ikke bli løslatt. Statsadvokaten opplyser at man ikke vet når ny hovedforhandling i Baneheiasaken blir berammet.