Gå til sidens hovedinnhold

Varsler om dårlig utdanning for barnevernsbarn

Oslo (NTB): Barn i barnevernsinstitusjoner får ikke den utdanningen de har krav på, ifølge Riksrevisjonen.

Barnevernsbarn har et dramatisk mye dårligere utdanningsløp enn resten av befolkningen, heter det i Riksrevisjonens rapport for 2012.

Disse barna får i stor utstrekning opplæring atskilt fra andre barn, enten på institusjonen eller i egen avdeling på skolen. Det gjør at barna ikke får det sosiale livet som andre barn, og det er dessuten dårligere kvalitet på utdanningen, ifølge rapporten. Både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet får kritikk for å ikke å ha tatt oppgaven med å gi disse barna god utdanning på alvor.

- Den ballasten som barna skal ha, skal være en styrke for dem når de skal ut i livet. Når dette blir dårlig, ødelegger du deres mulighet til å kunne fungere så godt som de kanskje kunne hatt kapasitet og kompetanse til å gjøre. Det er for meg et alvorlig problem, sier Kosmo.

BLD har ikke fastsatt krav til kvaliteten på opplæringstilbudet og Bufetat, som er etaten med ansvar for barnevernet, har ikke nok kunnskap om barns rett til skolegang, ifølge Riksrevisjonens rapport. (©NTB)

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler