Varsler salg virksomhet og oppsigelser i Pan Fish(Ny2)

Den nye konsernsjefen i Pan Fish, Atle Eide, gjør flere drastiske endringer i oppdrettselskapet, og blant tiltakene er kutt i antall ansatte og salg av flere virksomheter

19.05.08 01:08

I forbindelse med reorganiseringen av konsernet varsler den nye konsernsjefen Atle Eide en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Det går frem av flere meldinger fra selskapet tirsdag ettermiddag.Det kan gå mot oppsigelser av inntil 180 ansatte som følge av reorganiseringen. Selskapet jobber med en integrasjon av driften kom hvor oppdrett, slakteri og salg skal drives fra en enhet, det gjør at flere ansatte blir overflødige. I tillegg vil en del forsvinne gjennom salg av virksomheter eller avvikling.- Det er snakk om store beløp i besparelser. Vi vil i etterkant av andre kvartalstallene gå ut med mer om kostnadsnivåer og lignende, sier konsernsjef Atle Eide til iMarkedet i ettermiddag.Salg eller avvikling

En stor del av de ansatte vil forsvinne gjennom salg av virksomheter.Et av objektene er slakteriet på Skarholmen, hvor vil bli startet forhandlinger med interessenter. Det kan her være aktuelt med et rent salg eller alternativt utleie med siktemål om senere overtagelse.- Det kan også bli avvikling, sier Eide til iMarkedet.Hvor store verdier kan dere generere fra salgene, og hva er bokført verdier?- Vi går ikke ut med info om det før vi er et stykke på vei i salgsprosessen. Bakgrunnen for at vi varsler om dette nå er at vi ønsker å unngå lekkasjer når prosessen nå blir kjent internt, sier Eide, som lover er info når eventuelle intensjonsavtaler er på plass i løpet av noen uker.Pan Fish setter også i gang samtaler om salg av underkonsernet Vikenco, som driver med videreforedling, og det kan være aktuelt å selge et begrenset antall konsesjoner i forbindelse med en endring i eierskapet for Aukra Seafood AS. Videre vil selskapet Vikomar også bli forsøkt solgt.Tilbake til Jæren

Det ser ut til at Atle Eide lengter tilbake til Jæren for det er vedtatt å flytte konsernledelsen til Stavanger. Det begrunnes med at konsernledelsen i størst mulig grad skal være uavhengig av den enkelt driftsenhet i konsernet. Konsernledelsen sitter i dag sammen ledelsen i den norske virksomheten i Ålesund.- Det har vært ønskelig helt siden det nye styret kom på plass at konsernledelsen skulle lokaliseres vekk fra den operative virksomheten, sier Eide.Dagens pakke med restruktureringsendringer kommer i tillegg til en rekke tiltak varslet av den nye ledelsen under Eide i mai. Det var blant annet tiltak for å redusere biomassen til Pan Fish gjennom mindre smoltutsett og kutt i foringen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.