*Nettavisen* Nyheter.

Varsler svakt resultat

Avvikling av Lene V rammer resultatet til Conseptor.

18.05.08 23:58

Conseptor varsler et svakere resultat enn forventet for 2006. Dette skylde kostnader og tap i forbindelse med avvikling av Lene V i Danmark. Selskapet er heller ikke fornøyd med utvikling i salg og bruttofortjeneste i 2006.Conseptor vil få et driftsresultat i størrelsesorden minus 36 millioner kroner i 2006.Det svake resultatet skyldes i all hovedsak tap og avhendingskostnader for Lene Vs virksomhet i Danmark. Lene V-kjeden har, som varslet høsten 2006, avviklet sin danske virksomhet. Kostnader og tap knyttet til dette virksomhetsområdet utgjør alene i størrelsesorden 24 millioner kroner. Etter korrigering for avviklet virksomhet, vil driftsresultat for 2006 bli i størrelsesorden minus 13 millioner kroner.Videre påvirker andre forhold driftsresultatet negativt med samlet 9,25 millioner kroner: Det er foretatt nedskrivning som følge av verdifall på danske leiekontrakter med 2,1 millioner kroner (på porteføljebasis er det et overskudd på leiekontrakter, men regnskapsprinsipper knyttes til enkeltkontrakter).Driftsresultatet er også påvirket negativt med 4,3 millioner kroner i forbindelse med oppstartskostnader av den nye virksomheten Nümph. Når det gjelder markedet i fjerde kvartal, er Conseptor på generell basis skuffet over svakere salgsutvikling og bruttomarginer enn ønsket. De øvrige virksomhetsområder utover Nümph og Lene V gir positivt bidrag i 2006.Bemanningen for Lene Vs sentrale stab er halvert, og kostnadene redusert med i størrelsesorden 10 millioner kroner. Dette er i tråd med hva som ble varslet høsten 2006. I forbindelse med dette effektiviseringsarbeidet er det påløpt restruktureringskostnader på i størrelsesorden 2,85 millioner kroner.– Avviklingen av Lene V Danmark og snuoperasjonen i Lene V har kostet mer enn tidligere antatt, og vi er selvsagt skuffet over tallene. Samtidig har vi nå gjennomført en tøff omstillingsjobb som bidrar til at Lene V har et godt utgangspunkt for å lykkes i Norge. Vi jobber nå hardt for å skape en sterk og lønnsom kjede, sier administrerende direktør Bjørn Egil Hansen i Lene V.Utover Lene V er nysatsingen Nümph eneste selskap som bidrar negativt i 2006, hvilket var i tråd med forventning i oppstartsåret.– Vi har nå lagt et godt utgangspunkt for 2007. Nysatsingen Nümph vil fra i år tjene penger, og kostnader er kuttet kraftig i Lene V. Conseptor vil også fremover jobbe målrettet med tiltak for å øke lønnsomheten i de enkelte selskapene. Vi forventer derfor positivt resultat i 2007, sier administrerende direktør Stein Lande i Conseptor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.