Forrige fredag omtalte Nettavisen Aksel Hennies pågående sak med Bygg- og anleggsetaten i Oslo kommune.

Hennies var nemlig anonymt klaget inn av en som hevdet at han hadde gjort inngrep i egen hage. Noe som kan være ulovlig i området han bor i på Nordstrand i Oslo, hvis inngrepene er for store. Tipseren hevdet at Hennie hadde kuttet trær som var større en det som var lovlig.

Hennie hevdet sin uskyld og ble bedt om å dokumentere inngrepene han hadde gjort. I en ytterligere redegjørelse forklarer Hennie hvilke grep han gjorde i forkant av arbeidet i hagen hans.

Gjorde sine undersøkelser

– Vel vitende om at eier er ansvarlig for arbeider som utføres på eiendommen har jeg gjort det jeg kan for å møte de krav som berammer eiendommen. Jeg har selv ingen spesialisert kompetanse rundt drift av bevaringsverdige hageanlegg, og må støtte meg på fagfolk og spesialister på området for å sikre at det gjøres valg som er innenfor regelverket.

Videre forteller Hennie at han brukte en godkjent arborist i arbeidet som tok sted på hans eiendom i Solveien, i Oslo.

Nå er saken ferdigbehandlet.

– På bakgrunn av innsendt redegjørelse, avslutter vi nå saken.

«Frikjent»

Kommunen konkluderer med at arbeidet som er gjort ikke var søknadspliktig og heller ikke imot reguleringsbestemmelsene i området.

«Det er ikke fjernet gråsteinsmurer, forstøtningsmurer eller vegetasjon. Trærne som er felt, er under 90 cm i stammeomkrets og vurdert opp mot reguleringsplanen av arborist. Det er også vært dialog med Byantikvaren».

«Vi vil dermed ikke forfølge saken videre og avslutter med dette saken», avsluttes kommunens svar til Hennie.

Plan- og bygningsetaten konkluderer med at Hennie har gjort følgende grep:

  • Felling av trær under 90 cm i stammeomkrets.
  • Beskjæring av trær, hekk, frukttrær og busker.
  • Gressklipping, trimming og tilsåing av gress.
  • Luking.
  • Fjerning av nyere lyktestolpe.
  • Fjerning av elektrisk ledning.
  • Fjerning av nyere brostein og kantstein.
  • Fjerning av oppussingsavfall.
  • Oppføring av lekestativ/miniramp.

– Ingen av de nevnte «arbeidene» er dokumentert av den enkle grunn at det ikke er søknadspliktige arbeider, skriver Hennie i sin redegjørelse.

Aksel Hennie ønsker ikke kommentere saken videre utover dette:

«Plan & Bygg kommenterer fint denne saken selv» skriver han i en sms til Nettavisen.

Bladde opp for huset

I oktober 2021 kjøpte Aksel Hennie huset i ærverdige Solveien. Boligen hadde en prisantydning på 27,5 millioner kroner, men Hennie kjøpte det for 27,25 millioner.

Boligen har et bruksareal på 357 kvadratmeter og tomten er på 1,8 mål. Området boligen ligger i er preget av dyre boliger med store tomter.

Boligen kalles Villa Solfeng.