I studien, som er publisert i Journal of the American College of cardiology , mener forskere å ha oppdaget at noen celler har vansker med å overleve når de kommer i kontakt med væsken som blir brukt i e-sigarettene.

Seks smakstyper med varierende nikotininnhold ble undersøkt, og den med smak av kanel ga størst utslag.

– Allmennheten har en forestilling om at e-sigaretter er trygge, noe som gjør at flere ungdommer bruker dem. Disse ungdommene kommer til å bli voksne, og de voksne kan bli eldre pasienter jeg som kardiolog må ta hånd om senere, sier legen Joseph Wu, som har vært med og utarbeidet studien, til CNN.

Eksperter sier denne forestillingen bunner i at det ikke bare er færre kreftfremkallende kjemikalier i e-sigaretter enn i vanlige sigaretter, men også at mange av produktene kommer med søte eller fruktige smaker som framstår som harmløse.

Også en tidligere studie, utført av forskere ved universitet i Kansas, advarer om at bruk av e-sigaretter kan føre til høyere risiko for hjerteproblemer.

Den studien fant at andelen personer med hjerteproblemer var 34 prosent høyere blant dem som bruker e-sigaretter enn dem som ikke gjør det, korrigert for andre risikofaktorer som alder, kjønn, BMI, kolesterol og tobakksbruk.

Studier av bruk av e-sigaretter er relativt nye fordi disse ikke kom på markedet før i det siste tiåret.