Ifølge Bane Nor skal byggingen og vedlikeholdsarbeidet gi bedre punktlighet og kortere reisetid. Arbeidet starter natt til lørdag 22. juni og varer til og med søndag 4. august.

– Vi er ikke fornøyd med punktligheten og det omfanget av feil som berører de togreisende på Østlandet i dag. Det er derfor helt nødvendig å fornye og vedlikeholde jernbanen. Arbeidet denne sommeren skal bidra til bedre punktlighet og færre feil på sporet. Samtidig bygger vi nytt. Blant annet Follobanen, som skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski til 11 minutter, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor.

Sommeren er en tid med mindre trafikk og den tiden på året hvor det er minst utfordrende å jobbe i og ved togspor, ifølge Bane Nor. Alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningene der arbeidet pågår, vil bli berørt. Vy og Flytoget organiserer alternativ transport for sine reisende.

Les også: Telenor utnevnt som Bane NORs sikkerhetsleverandør

Tett trafikk på veiene og rundt de største stasjonene vil kunne by på ekstra logistikkutfordringer når togavgangene erstattes med buss. Det vil være stor trafikk i uke 26 da det fortsatt er mange pendlere. Den siste uken av sommerarbeidet, uke 31, vil det også være økende trafikk etter sommerferien. I tillegg skal det stenges mellom Skøyen og Drammen i 16 dager i juli.

– Det er viktig å informere tidlig slik at de som skal reise vet at det blir alternativ transport i sommerperioden, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz

Bane Nor, Vy, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å informere de som blir berørt på vei og bane.

(©NTB)