REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): - Kraftledningen mellom Sima og Samnanger skal stå ferdig innen utgangen av 2012, sa statsråd Terje Riis-Johansen tirsdag.

- Vedtaket fra 2. juli 2010 står fast, sa olje- og energiministeren på en pressekonferanse.

Han vil fortsatt ha kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger og ikke bruke tre til fire milliarder ekstra på sjøkabel.

For dypt, for dyrt og for tidkrevende var i korte trekk statsrådens argumenter mot sjøkabel-alternativet.

- Det er teknisk mulig å legge sjøkabel. Det tar betydelig lengre tid. Vi må regne med sju år. Vi vet at det båndlegger betydelige arealer der sjøkabel kommer opp, eller der likestrøm må gjøres om til vekselstrøm. Så vet vi at reparasjon er uhyre kostbart. Og vi skal ned på 700 til 800 meters dyp. Kostnaden er, som det er vel kjent, betydelig større, 3,5 til 4,5 milliarder kroner, sa han videre.

- Ikke et spill for galleriet
Statsråden avviste sjøkabelutredningen har vært et spill for galleriet.

- Hadde det framkommet noe i disse rapportene som ga grunnlag for å se på dette på nytt, så ville vi gjort det, svarte han på et av spørsmålene fra pressen. Han avviste også at andre sjøkabelvurderinger nå kan legges vekk og sa dette blir en vurdering fra prosjekt til prosjekt.

På spørsmål om hvem som har tatt beslutningen, svarte han slik:

- Det konstitusjonelle ansvaret ligger hos meg, men jeg røper vel ingen statshemmelighet når jeg sier at denne beslutningen har hele regjeringen vært involvert i.

- Ikke forsvarlig å utsette
Riis-Johansen gjentok noen av de viktigste argumentene fra sist: Forsyningssikkerhet.

- Kraftforsyningen i BKK-området er slik at vi må ha reserver, sa han.

- For meg er det ikke forsvarlig å utsette utbyggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger.

- ENØK ikke nok
Statsråden gjennomgikk deretter andre alternativer. Han sa for eksempel at spenningsoppgradering er et svært tidkrevende alternativ. Han snakket varmt for ENØK-tiltak, men avviste at det er nok til å sikre bergenserne nok strøm:

- ENØK er gode tiltak. Vi bør bruke strømmen mer effektivt. Jeg er for fjernvarme. Vi har satt av betydelige ressurser gjennom ENOVA. Det skal vi fortsette med, men jeg har ikke sett noe som viser meg at disse tiltakene er nok til å sikre at den endringen vi ser i forbruk i Bergen-området gjør at vi gjennom disse tiltakene alene kan løse situasjonen for innbyggerne.

Allerede tidligere på dagen hadde NRK erfart at regjeringen går inn for høyspentlinjer i Hardanger, og dermed dropper sjøkabelalternativet.

Les egen sak: - Regjeringen dropper sjøkabler i Hardanger

- Trist dag for Hardanger
Regjeringens avgjørelse fører til sterke reaksjoner fra dem som ønsker sjøkabler i stedet for høyspentmaster.

- Det kommer ikke som noen overraskelse, men det er jo en trist dag for Hardanger, sier styreleder i Bevar Hardanger, Klaus Rasmussen, til Nettavisen.

Les egen sak: - Trist dag for Hardanger

Regjeringens konklusjonen kommer en måned etter at de fire ekspertutvalgene la fram sine rapporter, som konkluderte med at sjøkabelalternativet blir 3,4 milliarder kroner dyrere enn kraftlinjer. Rapportene slår også fast at det er fullt mulig å legge sjøkabler i Hardangerfjorden.

Styrelederen i Bevar Hardanger er skuffet over regjeringen, og hevder rapportene ikke har hatt noen betydning for deres konklusjon.

- Da Terje Riis-Johansen fikk de fire rapportene, hadde han jo bestemt seg for hva som sto i dem. De rapportene var bare et spill for galleriet, sier Rasmussen.

Les egen sak: Her er sjøkabel-rapportene