Gå til sidens hovedinnhold

Vedtaket om deponi er endelig

E-postene mot dypvannsdeponiet fortsetter å strømme inn til miljøvernministeren. Denne uken ble protest nummer 18.000 registrert.

Oslo: Vi spurte Helen Bjørnøy (SV) om hva hun synes om denne aksjonen og det høye antall protester hun har mottatt.

Jeg har registrert at mange har valgt å bruke e-post som aksjonsform i denne saken, er hennes knappe svar.

Renere fjord

Er det kommet frem noe nytt i denne saken som har endret ditt syn eller kan få deg til å gjøre om vedtaket?

Statens forurensningstilsyn har gitt de nødvendige tillatelsene etter forurensningsloven. Jeg har stadfestet den reguleringsplanen Oslo og Nesodden kommuner hadde kommet frem til. Vedtakene er endelige etter vanlige regler for saksbehandling.

Jeg er opptatt av at det blir ryddet opp i områder hvor forurenset sjøbunn i dag ligger utildekket, og blir spredt for eksempel gjennom oppvirvling fra skipstrafikken, slik det er i Oslo havn i dag. Forurensingene kan tas opp av planter og dyr i sjøen, og kan tas opp av mennesker gjennom sjømat. Forurensningene er ikke til fare for for eksempel folk som bader i sjøen, sier Bjørnøy, og avslutter med følgende uttalelse:

Tildekking av sjøbunn med rene masser, mudring av sjøbunn ned til rene lag, og flytting av forurensede masser til dypvannsdeponi, vil sørge for at store mengder miljøgifter tas ut av sirkulasjon. Fjorden vil bli betydelig renere enn i dag.

Ingen diskusjon

I likhet med Bjørnøy, holder også miljøbyråd Peter N. Myhre (Frp), fast ved at et vedtak er et vedtak.

Når avgjørelsen om dypvannsdeponiet er tatt, diskuterer vi ikke mer. Avgjørelsen falt med 42 mot 17 stemmer i bystyret i november. Der kom alle til ordet før vedtaket ble gjort. Det finnes ingen grunnen til å ta denne saken opp på nytt, sier byråden.

Også kommunestyret i Nesodden stemte for dypvannsdeponi, og Myhre har derfor ingen tro på at en eventuell folkeavstemming (slik mange ønsker seg) i vår nabokommune skal endre noe.

Det er for sent å uttale seg nå. Arbeidet er i gang, en folkeavstemming om noen måneder har ingen innflytelse, sier Peter N. Myhre.

Aud Kvalbein (Krf) bad i spørretimen i bystyret om svar på en rekke spørsmål i forbindelse med dypvannsdeponiet. Disse kunne ikke Myhre svare på der og da.

Hun skal få et skriftlig svar med det aller første. Mye av dette er imidlertid allerede besvart, sier miljøbyråden.

Fjorden vil bli betydelig renere enn i dagHelen Bjørnøy (SV)

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant