Gå til sidens hovedinnhold

Vedtatte reguleringer

Plan- og bygnings- etaten kan vedta reguleringsplaner ved såkalt forenklet saksbehandling. Nylig har de sagt ja i fem saker knyttet til våre bydeler.

Søndre Nordstrand/ Østensjø: I Søndre Nordstrand er det fattet positive vedtak i tre saker.

I Bjørn Bondes vei 2 på Holmlia er det vedtatt regulering med tanke på å bygge boliger for psykisk utviklingshemmete. Videre er det nå reguleringsmessig i orden for oppføring av ridehus på Søndre Ås gård samt parkeringsplasser for funksjonshemmede.

I Stenbråtveien er det i orden med utbygging av barnehagen med mulighet for 10 avdelinger.

I Østensjø bydel er det to saker som nå er vedtatt.

Den ene gjelder Oppsalveien 30 og 32 hvor de har sagt ja til utvidelse av barnehagen der fra 9 til 10 avdelinger, og i Paal Bergs vei 167 på Rustad hvor omregulering til barnehage med 6 avdelinger er godkjent.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai