OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Oslo bystyre vedtok onsdag utbygging og finansiering av Oslo storbylegevakt på Aker sykehus i Trondheimsveien med en kostnadsramme på 3 milliarder kroner.

Oslo universitetssykehus og Helseetaten blir leietakere.

- Den nye storbylegevakten skal gi oss, Oslos befolkning, et bedre legevakttilbud enn vi har i dag. Den får bedre kapasitet, og det blir mulig å ta imot flere pasienter. Når Aker sykehus bygges ut på et senere tidspunkt, vil nærheten til sykehuset komme legevakten til gode, sa byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) i debatten.

- Dette er en gledens dag, og en stor dag for byen og innbyggerne, så jeg koster på meg et «gratulerer med dagen», avsluttet hun.

- Blir voldsomt

- Det som skal bygges på Aker blir voldsomt, noe alle kan se når planprogrammet snart skal ut på offentlig ettersyn. Samla blir Aker som Ahus, sa Rødts Maren Rismyhr i debatten, samtidig som hun også uttrykte glede over at spaden endelig kan settes i jorda for Oslo storbylegevakt:

- Det er gått 13 år siden Oslo kommune startet planleggingsarbeidet, men det er ikke kommunen som kan klandres, sa hun og pekte på Helse Sør-øst og endrete ønsker underveis.

Leiekontrakt

Saken i bystyret onsdag gjaldt bygging, finansiering og leiekontrakt med Oslo universitetssykehus. Den totale leiesummen skal ifølge Dagens Medisin ikke overstige 1,6 milliarder kroner.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som har utarbeidet forprosjekt, som omfatter ny legevakt, et parkeringshus og omlegging av veier på tomt ved Aker sykehus.

Kostnadsrammen for Oslo storbylegevakt fastsettes til 3102 millioner kroner inkludert MVA, der Oslo kommunes andel utgjør 1385 millioner kroner og Oslo universitetssykehus HFs andel utgjør 1716,8 millioner kroner.

Nei til gratis p-plasser

Et forslag fra FNB om at det etableres gratis parkeringsplasser for de som er skadet og kommer seg til legevakten ved egen hjelp fikk ikke flertall. Kun FNB støttet dette.

Falt gjorde også et fellesforslag fra Rødt og Frp om å sikre et tilstrekkelig antall gratis korttidsplasser på storbylegevakten. Kun FNB, Frp og Rødt støttet dette.

Til slutt falt et forslag fra Sp om å sikre et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for kjøretøyer med HC-skilt på storbylegevakten.

NYHETSSTUDIO: Alt om bystyremøtet 26. februar