Det ble mye støy etter at Vedum i Politisk kvarter på NRK fredag morgen ikke eksplisitt ville si om han og partiet stiller seg bak Norges klimamål om 50–55 prosent kutt innen 2030.

– Vi har ikke hatt dette til endelig behandling. Vi har en prosess rundt dette, og så må vi se hvordan vi kan bruke klimapolitikken aktivt, sa Sp-lederen i programmet.

Fredag ettermiddag understreker Vedum overfor NRK at Senterpartiet har vært helt klare på at de står bak Parisavtalen, og at han selv stiller seg bak Norges forsterkede klimamål om 50–55 prosent kutt innen 2030.

Les også: Trygve Slagsvold Vedum: -MDG får ikke innflytelse over oljepolitikken

Ønsker differensiert tilnærming

– Ligger målet om minst 50 prosent kutt fast?

– Jeg mener det. Og så skal gruppa ta endelig stilling til klimameldingen i løpet av de neste ukene. Men jeg mener vi skal ha det målet, sier Vedum til NRK.

– Det minste problemet er målet. Problemet er alle tiltakene som rammer usosialt, og det rammer skjevt. At man skal øke avgiftene like mye uansett om det er en kystfisker eller olje- og gassnæringen. Vi må ha en differensiert tilnærming så vi kan utvikle hele Norge, sier Vedum.

Liker ikke «diesel-stempel»

Det pågår en intern debatt om klimapolitikken i Sp. Partiets programkomité er delt i to i synet på om man skal øke CO2-avgiften. Det er også indre uenighet i komiteen om elbilavgifter.

Til Aftenposten sier tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete at hun er bekymret over partiets «diesel-stempel», og ber partiet få en tydeligere klimapolitikk.

Navarsete understreker at hun mener Sp har en god klimapolitikk.

– Men vi er ikke flinke nok til å tydeliggjøre den. Derfor håper jeg nå vi får en anledning til å gjøre det, sier hun og viser til behandlingen av regjeringens klimamelding og Sps program.

Navarsete sier at selv om hun er lite glad i «diesel-stempelet» partiet har fått, så ønsker heller ikke hun store påslag i CO2-avgiften før alle som er avhengig av bensin eller diesel, har fått et reelt alternativ.