I en årrekke har Molde og Kristiansund knivet om hvor det nye sykehuset skal ligge. Løsningen ble Hjelset, to mil utenfor Molde.

Det roet ikke gemyttene og til dags dato har det skapt stor splid om Kristiansund skal beholde fødeavdelingen.

For 18 måneder siden gikk Stortinget til uvanlige skritt og ba regjeringen instruere Helse Midt-Norge om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen. Til «Bunadsgeriljaens» store glede. Aksjonsgruppen kjemper mot nedleggelse av fødetilbud i distriktene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har personlig lagt mye prestisje i denne saken og besøkte fødeavdelingen senest 24. juni med bløtkake og latter.

– Jeg har brukt ganske mye tid på Kristiansund sykehus, sa han begeistret til Tidens Krav da.

Så mye tid hadde han brukt at regjeringen sendte 25 millioner kroner direkte til avdelingen.

– Jeg er glad for at vi klarte å prioritere midler. Det er helt unikt. Det er jo det eneste sykehuset som har fått midler direkte, sa Vedum til lokalavisen.

Nå har latteren stilnet. Senterpartiet, som for ett år siden snuste på 20-tallet, lå på juli-målingene i snitt på 6,2 prosent – under en halvering av valgresultatet.

I sak etter sak, om å reversere reformer og løse opp større enheter, møter partiet og regjeringen motbør.

– Vi skal bygge opp, ikke ned, lovet Vedum «Bunadsgeriljaen» i Hurdal.


Men slik ser det ikke ut til å gå.

Det har ikke vært mulig å få nok kvalifiserte gynekologer til Kristiansund sykehus.

– De siste 18 månedene har vært ekstremt krevende. Med minst mulig margin klarte vi å holde åpent fem dager i uken før sommeren, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, til Nettavisen.

Helse Møre og Romsdal er et helseforetak opprett i 2011, som eies av den norske stat gjennom Helse Midt-Norge.

Direktør: – Ikke faglig forsvarlig

Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle åpne den 25. juli, etter å ha vært sommerstengt. Men mot slutten av juli meldte Tidens Krav at åpningen blir utsatt på ubestemt tid.

Det har kommet en rekke forslag til hvordan helseforetaket kan rekruttere jordmødre og gynekologer til fødeavdelingen. Ifølge Bakke kan det få store negative konsekvenser å gi en gruppe leger høyere lønn.

– Det er ikke faglig forsvarlig å gjenåpne nå. Vi mangler gynekologer, svarer han – og legger til at det både nasjonalt og internasjonalt er mangel på denne faggruppen.

Bakke sier det er lagt ned en enorm innsats for å nå instruksen fra Stortinget, som han mener dette om:

– Det er spesielt utfordrende når Stortinget legger så stort press på å holde én avdeling åpen. Det skaper forventninger, men til syvende og sist er det mitt ansvar å sikre at tilbudet er forsvarlig.

Han sier dette med et stort hjertesukk.

– Vi har i underkant av 2500 fødsler årlig i Møre og Romsdal. De fødslene er fordelt på en kvinneklinikk i Ålesund og tre fødeavdelinger inklusive Kristiansund. Det er klart det er utfordrende å rekruttere både gynekologer og jordmødre til så mange avdelinger.

– Helt forsvarlig å føde i Molde

Bakke tror at for de aller fleste ansatte er det viktigste nå å få et klart svar på hva som skjer videre.

– Å reise én time til Molde for å føde – er det forsvarlig tilbud?

– Ja, vi følger de fødende med lang reisevei tett opp på turen til Molde.

Siden februar 2021 har alle fødslene funnet sted i Molde. Samtidig har foretaket hatt gode følgetjenester med jordmor for de gravide med lengst reisevei.

Per 31. juli 2022 er det 372 fødsler i Nordmøre og Romsdal.

– Har du gitt opp å få liv i fødeavdelingen i Kristiansund?

– Slik det ser ut nå, med erfaringene de siste 18 månedene, ser jeg ikke helt hvordan det skal la seg gjøre.

Mener «Bunadsgeriljaen» tar feil

Bakke avviser kritikken fra «Bunadsgeriljaen», som ber om både flere utlysningsannonser og høyere lønn. Han ønsker ikke den utviklingen.

– Jeg synes det er krevende om vi skulle ha store lønnsforskjeller mellom sykehusene i fylket. Min erfaring er at store lønnsforskjeller gir grobunn for misnøye, men samtidig har heller ikke vært lønnskrav som har hindret rekruttering i Kristiansund. Vi har hyppige stillingsutlysninger, men dessverre har vi ikke rekruttert en eneste gynekolog gjennom denne formen for annonsering. Vår erfaring er at vi rekrutter gjennom nettverk og til en viss grad utenlandske rekrutteringsbyrå.

– Hva kan være en løsning på denne mangeårige striden?

– Vi har gitt tilbakemelding i vår styringslinje som er HMN. Jeg regner med at de melder videre til departementet om hva vi har gjort i denne veldig krevende saken, svarer direktøren til Nettavisen.

Tillitsvalgt: – Absurd

Nettavisen har snakket med fungerende hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset i Kristiansund, Ralph Herter.

– Det er et kjempeproblem å få tak i faste overleger i gynekologi ved fødeavdelingen, sier Herter, og legger til:

– Det var i utgangspunktet et prosjekt som var utrolig vellykket. At alt skal ramle sammen, og at avdelingen skal bli stengt fordi man ikke ønsker å bruke vikarer, er helt absurd, sier Herter.

Nettavisen har også snakket med hovedtillitsvalgt ved sykehuset i Kristiansund, Kari-Anne Thygesen.

– Det er veldig tungt at fødeavdelingen er stengt igjen. Det påvirker alle. Det er tungt for jordmødrene og sykepleierne å gå på jobb. Men det er lite vi kan gjøre. Det er en usikker situasjon, og man tenker mye på hva som kommer til å skje. Helseforetaket jobber hardt for å få åpnet igjen, sier hun.