Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til Klassekampen at økte strømpriser var en ønsket politikk fra den avgåtte borgerlige regjeringen.

Som eksempel trekker han fram at elavgifta, som legges som påslag på strømprisen, har økt med 50 prosent under de borgerlige.

– De ville ha høyere strømpris. Der har de virkelig levert, sier Vedum til Klassekampen.

Les også: Nå er det vanlige folks tur å bli holdt med snikksnakk og løfter av luft. Les mer

Bekymret

Nå er han bekymret over utviklingen den siste tiden og sier regjeringen har startet arbeidet med å få ned prisene.

Vedum kan imidlertid ikke love tiltak som vil gi umiddelbare eller raske kutt i folks strømregning.

– Det er ingen mirakelkur. Vi ser nå effekten av vedtak som ble gjort for mange år siden. Større grep som vil få ned prisene mye, vil ta tid, sier Vedum til avisen.

– Later som han er maktesløs

– Nå sitter Vedum med makten, og later som om han er maktesløs. Høyre krever handling. I dag krever Høyre at regjeringen øker bostøtten og sosialhjelpen slik at vi har raske og akutte tiltak for de som sliter aller mest med de høye strømregningene. I statsbudsjettet for 2022 foreslo vi å redusere elavgiften. Skal vi sikre lavere strømpris over tid, må det bygges ut mer fornybar energi, sier Nikolai Astrup til Nettavisen.

Han mener man må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradere eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene, sier Astrup til Nettavisen.

– Så har Vedum rett i at nettleien varierer, og Høyre har hele tiden ment at større og mer robuste nettselskap vil bidra til lavere nettleie – ikke minst for dem som bor i distriktene. Men færre nettselskap har aldri vært en fanesak for Vedum. Tvert om, sier Nikolai Astrup.