Mandag morgen gjestet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) NRKs debattprogram Politisk kvarter for å snakke om de foreslåtte budsjettkuttene som ble annonsert da regjeringen la frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for noen uker tilbake.

I revidert statsbudsjett hadde regjeringen kuttet i en rekke store offentlige byggprosjekter, deriblant utbyggingen av det nye regjeringskvartalet, utsettelse av byggingen av Ocean Space Centre og nedskalering av nytt campus for NTNU.

Det vakte reaksjoner, og mandag fikk Vedums uttalelser igjen folk til å reagere.

– Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter, sa finansministeren til NRK og ramset opp de tre nevnte byggeprosjektene.

Videre sa Vedum at de må rydde opp etter at det er har vært en «voldsom tru på å bare sette i gang store, statlige byggeprosjekter uten ordentlig diskusjon om kostandene».

Har vært fokus på kostnader gjennom hele prosessen

– Jeg håper han ikke tenker på Ocean Space Center når han sier dette, for det prosjektet er verken dekadent eller jålete. Det er en nødvendig oppdatering av en viktig forskningsinfrastruktur, sier John Tande til Nettavisen.

Han er sjefsforsker i Sintef på havvind, og kjenner godt til Ocean Space Centre-prosjektet.

– Vedum sier mange store, statlige byggeprosjekter er satt i gang uten en ordentlig diskusjon om kostnadene. Er det treffende for Ocean Space Centre, tenker du?

– Nei, dette har vært et prosjekt som har vært nøye planlagt gjennom en lang prosess, med fokus på kostnader gjennom hele prosessen, sier Tande.

– Det er ikke en uttalelse jeg kjenner meg igjen i. Ocean Space Center er et prosjekt som er svært modent og som har blitt jobbet med i 17 år. Man har kontinuerlig vært på med sparekniven, sier administrerende direktør i Sintef Ocean, Vegar Johansen til Nettavisen.

Mener Vedum lyver

Han sier prosjektet er utarbeidet etter statens regler for kontorstørrelser og hvordan ting skal være i et slikt bygg.

– Spørsmålet er da om man trenger et slikt prosjekt. Alternativet er at man ikke klarer å utdanne folk til disse næringene som skaper 70 prosent av eksportverdiene til Norge, eller å tilby anvendt forskning som næringslivet etterspør i omstillingen av Norge. Skulle et slikt prosjekt bli kuttet ut vil det få dramatiske konsekvenser. Jeg mener det ikke er jålete å ta vare på klimaet og utdanne folk, sier han.

At man ikke har «hatt en skikkelig diskusjon om kostnader» når man har jobbet med Ocean Space Centre, mener Johansen er direkte usant.

– Det er i hvert fall ikke sant. Vi har hatt et enormt fokus på kostnader. I fjor kuttet Solberg-regjeringen en milliard, som da ble dekket av private som Sintef, som måtte bla opp sine penger og delfinansiere det, sier han og fortsetter:

– Jeg mener det ikke er å være jålete, men et bidrag til å hjelpe å realisere den felles infrastrukturen som næringslivet trenger, sier han.

Les også: Regjeringskvartalet slankes – to bygg kuttes fra prosjektet

Oppfatter Vedum som useriøs

Aksel Tjora sitter i styret på NTNU. Han kjenner seg ikke igjen i utspillet fra Vedum.

– Mener du nytt NTNU-campus er et jålete og dekadent prosjekt?

– Jeg oppfatter dette som vel useriøst av Vedum. NTNU forsøker å utvikle en modell for campus som skal skape gode rammer for utdanning og forskning i langt perspektiv. Det er helt rimelig å diskutere kostnader i prosjektet, men da i saklige rammer og med hensyn til hvilke behov som skal dekkes, sier Tjora til Nettavisen.

– Vedum sier at det er satt i gang en rekke statlige byggeprosjekter, uten en ordentlig diskusjon om kostnadene. Hva tenker du det utspillet?

– Det er rimelig med en god og velinformert diskusjon om kostnader i slike prosjekter, særlig i tider hvor det skal strammes inn. Kostnadsrammer for NTNUs prosjekt ligger inne i planlegging over lang tid, og plutselige politiske utspill om drastiske kutt er ikke en god form for dialog mellom statlig eier og institusjon. I tillegg bør man diskutere andre samfunnsmessige hensyn, til klima, til hvordan utbygging påvirker lokalmiljø, og med et langt tidsperspektiv, sier han.

Les også: Havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes

Registrerer Vedums uttalelser

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, sier til Nettavisen at Statsbygg ikke har noen kommentar til uttalelsene, annet at de registrerer det som blir sagt av Vedum, men at regjeringens foreslåtte kutt skal behandles videre i Stortinget, og at de forholder seg til det.

– Videre har vi ikke noen synspunkter på beskrivelsene til finansministeren, sier Aschim til Nettavisen.