– SV valgte å reise selv i september på bakgrunn av deres politiske vurderinger. De er like i dag. Det er ingen grunn til å ta opp igjen det, sier Vedum til NTB.

I åpningstalen til LO-kongressen mandag kom leder Peggy Hessen Følsvik med en utfordring direkte til de rødgrønne partiene. De ekstraordinære tidene, med krig i Ukraina, energikrise og en truende matkrise, gjør det ifølge henne mer nødvendig enn noensinne med en flertallsregjering.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering, sa Følsvik, til applaus fra salen.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø er åpen for å diskutere regjeringsdeltakelse, men stiller som betingelse at samtalene må skje med «blanke ark».

– Hadde ikke gagnet landet

LO har helt siden før stortingsvalget hatt en rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV som sitt mål.

Men en slik regjering vil ikke finansministeren ha. Han mener at nettopp de siste månedene har vist hvorfor det var riktig å danne en mindretallsregjering uten SV. Som begrunnelse viser Vedum til SVs motstand mot Nato og partiets holdninger i sikkerhetspolitikken mer generelt.

– Jeg tror ikke det hadde gagnet landet å ha den uenigheten midt i regjeringen i den situasjonen vi har nå, sier Vedum.

Ifølge ham har det gitt stabilitet i politikken overfor Russland og Ukraina at de to regjeringspartiene ser nokså likt på denne saken.

Vedum tror heller ikke at en flertallsregjering hadde løst problemene som Senterpartiet har hatt med velgerflukt etter valget.

– Jeg tror det er tidene som er krevende, uavhengig av regjering, sier han.

– Målingene fra dag til dag er litt underordnet. Det viktige er stabilitet i de store spørsmålene, legger han til.

– Vi merker oss de LO sier

Statsminister Jonas Gahr Støre mener at ny forhandlingsrunde med SV ikke er en aktuell problemstilling nå – og at Ap og Sp nå skal forhandle om revidert budsjett med SV i Stortinget.

– Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har. Og det gjør vi. Og så får vi ta det som det kommer. Vi merker oss det LO sier. Det er viktig å ta med, sier Støre til NTB.

LO-lederen peker på den gjennomslagskraften en flertallsregjering vil få, og Støre er enig i at dette er et viktig poeng.

– Vi må ha gjennomføringskraft for politikken, og det mener jeg vi har hatt til nå. Og det blir ikke mindre viktig framover, sier han.