Av Mirjam Kammler, leder i Norsk vegansamfunn

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Arild Rønsen skriver i sitt innlegg 27.06 at Norsk vegansamfunn søker støtte som trossamfunn, og Senterpartiet skriver det samme i et Facebook-innlegg 30.06.

Jeg håper at de egentlig vet forskjellen på et tros- og et livssynssamfunn, men det betyr i så fall at de bevisst velger å lyve til sine lesere for å score poeng.

Les også: Norsk veganersamfunn vil ha støtte som trossamfunn - denne ordningen må skrotes

Veganisme har ingenting med religion eller overtro å gjøre. Det er en etisk overbevisning som handler om å ta hensyn til dyrs behov og følelser. Behov og følelser som er vitenskapelig bevist gang på gang, men som likevel knapt tas hensyn til i norsk landbruk i dag. Visste du for eksempel at over 99 prosent av alle griser og kyllinger i konvensjonelt landbruk i Norge lever innendørs hele sine liv - og stort sett spiser kraftfôr?

At det er galt å påføre en hund unødvendig smerte kan de fleste si seg enige i. At det samme bør gjelde griser og alle andre dyr, vil mange fortsatt være enige i, men likevel ikke ta konsekvensen av dette i sin hverdag.

Les også: Vegansamfunnet er en politisk bevegelse

Visste du for eksempel at det i Norge i dag fortsatt er lov å slå ihjel smågris med en hammer? Dette ble forbudt i Tyskland allerede i 2013. Når helsedirektoratet skriver at et vegansk kosthold er sunt i alle livets faser, og at det til og med kan føre til mange helsefordeler, ja da er det åpenbart at å drepe dyr for å spise dem er helt unødvendig og dermed galt.

Like galt som å påføre en hund unødvendig smerte. Det mener i hvert fall vi som er veganere, og her skiller vi oss vesentlig fra alle andre livssyn. Selv om vi selvfølgelig har menneskerettighetene i bunn, og bygger videre på humanismens verdier, så føler mange av oss at vi ikke hører hjemme i noe eksisterende livssynssamfunn.

Les også: Veganisme handler om etikk, ikke politikk, Kjell-Magne Rystad

Arild Rønsen skriver at supporterklubben i Vålerenga kunne søkt om støtte på lik linje med Norsk vegansamfunn. Her misforstår han hva et livssyn egentlig er. I følge Store Norske Leksikon: «Livssyn, livsanskuelse, mer eller mindre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening. Betegnelsen brukes noen ganger synonymt med moral».

Veganisme er en etisk overbevisning om at man bør unngå, så langt det er mulig og praktiserbart, alle former for utnyttelse av og grusomhet mot dyr for mat, klær eller andre formål. Dette er en tydelig moral som alle veganere har til felles, og som vi også ønsker å formidle videre. Visste du for eksempel at alle hanekyllingene i eggindustrien blir kvernet levende rett etter klekking fordi de ikke legger egg?

Les også: Norsk vegansamfunn: Veganisme er allerede et livssyn

Så lenge det eksisterer en støtteordning så må reglene være de samme for alle, og da må Norsk vegansamfunn, i motsetning til supporterklubben i Vålerenga, få støtte på lik linje med andre livssynssamfunn.

Eller mener Rønsen at veganere burde forskjellsbehandles bare fordi han selv har et annet livssyn?