Av Tanja Kalchenko, lege, og Nina Johansen, master i samfunnsernæring - foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Det er for lengst bred faglig enighet om at et riktig sammensatt vegansk kosthold passer for både voksne og barn, noe blant annet Helsedirektoratet har opplyst om på sine nettsider helsenorge.no i flere år.

Godt dokumentert

Mer enn det, i 2020 er det godt dokumentert at plantebasert kosthold, også vegansk, basert på belgvekster, frukt og grønt, fullkorn, nøtter og kjerner, kan beskytte mot høyt kolesterol, overvekt, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes type to og noen typer kreft.

Det er derfor synd at Kjell-Magne Rystad klamrer seg (Nettavisen 5/8) til kostholdsmyter fra 1970-tallet, og har illusjoner om at mat fra dyr automatisk beskytter mot næringsmangler. Slike utsagn og forestillinger bidrar neppe til bedre folkehelse. Nordmenn spiser allerede helseskadelig mye kjøtt og meieriprodukter, men næringsmangler rammer mange, uansett kostholdet.

Dette er saken: Vi som spiser kjøtt gir liv til dyr

Bra for helsen

Jo, vegansk kosthold er bra for helsen, og dette er også bakgrunnen for at blant annet leder i den amerikanske hjerteforeningen allerede i 2014 anbefalte et sunt vegansk kosthold til sine pasienter. I en fersk artikkel på Harvard University sine nettsider anbefales det å kutte ut ost, smør og kjøtt og erstatte disse med plantekilder til fett.

Blant annet viser en oppsummeringsstudie fra 2017 at et vegansk og vegetarisk kosthold gir redusert risiko for hjerte- og karsykdom og flere typer kreft, sammenlignet med typisk vestlig kosthold.

For mye mat fra dyr, og for lite plantekost, kan være forklaringen. Kalorier fra kjøtt og meieriprodukter fortrenger plantekost, frukt og grønt, belgvekster og nøtter.

Les også: Vegansamfunnet er en politisk bevegelse

Stikk i strid med ekspertisen

Rystad hevder, stikk i strid med Helsedirektoratet og andre fagfolk, at et vegansk kosthold er farlig, og problematiserer behovet for kosttilskudd. Rystad ser ikke ut til å vite at alle norske barn har behov for kosttilskudd. Helsedirektoratet kan opplyse om at alle norske barn har behov for tilskudd av D-vitamin daglig fra fire ukers alder, og i hvert fall de første leveårene, og alle nyfødte får (tilbud om) en sprøyte med vitamin K innen to timer etter fødselen. Matindustrien har igjen begynt med tilsetting av jern i barnegrøt, i brunost og prim beregnet for barn, fordi ifølge Ungkost 3-undersøkelsen får mange norske barn for lite jern gjennom kostholdet.

Les også: Veganere ønsker mer frihet - ikke mindre

I teorien kan det være farlig

Vegansk kosthold kan teoretisk sett være skadelig, men dette gjelder kun hvis man ikke tar relevante kosttilskudd, eller hvis man til tross for ganske alvorlige helseplager ikke går til legen. Dette gjelder alle - uavhengig av kosthold.

Men la oss se på hva som beviselig er langt farligere - nemlig et typisk norsk kosthold med dagens mengde kjøtt og meieriprodukter. 50 prosent av nordmenn spiser nemlig helseskadelig mye rødt kjøtt, og 80 prosent spiser for mye mettet fett - fettvarianten som meieriprodukter er hovedkilden til. I tillegg spiser over halvparten av nordmenn for lite plantekost.

Les også: Kjøttspising: Å «gi liv» med fatale renter

Sykdom og for tidlig død

Omfattende undersøkelser gjort blant annet av Folkehelseinstituttet viser at et slik kosthold er en av de viktigste årsakene til sykdom og for tidlig død i Norge i dag. Samtidig viser Helsedirektoratets beregninger at mer plantebasert kosthold gir bedre helse og kan spare nordmenn for milliarder kroner årlig.

Rystad har funnet ut at veganere bør ta tilskudd av vitamin B12, og bruker dette som argument. Rystad burde da også vite at i realiteten er omtrent alle nordmenn avhengig av, og får allerede, tilskudd av næringsstoffer, enten direkte fra tabletter og berikede matvarer, eller indirekte - ved at kyr og andre husdyr får næringsstoffer tilsatt i dyrefôret.

Les også: Vegansk fanatisme eller realisme?

Næringsmangler

Til tross for det viser undersøkelser både i Norge og andre land i Vesten tydelig at verken kjøtt eller meieriprodukter, ei heller med dagens helseskadelig høye mengder og tilsetting av næringsstoffer i maten til husdyrene, har klart å beskytte mot næringsmangler. Spesielt ikke mangel av vitaminene D og B12, og av jod og jern. For lavt inntak eller verdier av disse næringsstoffer er påvist hos flere befolkningsgrupper - både i Norge og mange andre land.

Les også: Synd dyr ikke kan stemme. Da hadde ikke Sp lenger eksistert

Ei heller har meieriprodukter klart å beskytte nordmenn og andre vestlige befolkningsgrupper mot benbrudd og benskjørhet, noe nordmenn, i motsetning til land med lavt meieriforbruk, har ganske høy forekomst av.

Generisk markedsføring og PR-organer

Det høye inntaket av matvarer fra dyreriket blant nordmenn hadde neppe forekommet uten hjelp av generisk markedsføring, som kjøtt og meieri-industriens PR-organer, de såkalte opplysningskontorene (matprat.no og melk.no), har drevet med i årevis.

Les også: Veganisme har ingenting med religion eller overtro å gjøre

- Burde være mer kritisk

Rystad, som er utdannet siviløkonom, burde være mer kritisk til hva slags kilder han lytter til. Her virker det som han har latt seg forføre av kjøtt- og meierireklamen, som i flere tiår har fått oss til å tro at kjøtt og meieri i kostholdet nærmest er livsnødvendig, og som automatisk vil dekke behovet for næringsstoffer.