Gå til sidens hovedinnhold

Vegvesenet møter protester

Innsparingene på Ring 3 Ulven-Sinsen vekker uro og protester i bydel Bjerke. Miljøgevinsten i prosjektet blir kraftig forringet, sier Torstein Winger.

ØKERN: Lederen av Bjerke bydelsutvalg frykter at vegvesenet skal presse igjennom en "billigutgave" av Ring 3-prosjektet. Ombygging av Økernkrysset og Ring 3 i tunnel mellom Sinsen og Ulven skulle forbedre miljøet og føre til en bedre trafikkflyt.
Men prosjektet har gått på stygge kostnadssmeller og byggestarten er stanset og utsatt. Politikerne i bydel Bjerke er sterkt bekymret og ber derfor Statens vegvesen gå tilbake til opprinnelig planforslag fra 2003. De protesterer mot det nye justerte reguleringsforslaget som er lagt ut på høring.

Ikke lenger miljøprosjekt?

Dette er ikke godt nok, konstaterer Torstein Winger, leder av bydelsutvalget.
Arbeiderpartipolitikeren har et samlet bydelsutvalg i ryggen. Politikerne avviser det nye reguleringsforslaget fra vegvesenet. I februar 2005 startet arbeidet med en ramme på 1,8 milliarder kroner. Kort etter økte kostnadene til 2,3 milliarder. I april 2006 ble dette oppjustert til 2,85 milliarder kroner, og arbeidet stoppet opp. Ny reguleringsplan for et enklere og billigere prosjektet måtte utarbeides. Anleggsmaskinene vrir om tenningsnøkkelen tidligst i mai 2008. Antatt ferdigstillelse er 2012. Det betyr en forsinkelse på halvannet år. Vegvesenets billigversjon skremmer politikerne.
De har lagt frem et forslag vi ikke kan støtte. Vår protest henger sammen med avkjørslene, økt overflatetrafikk, trafikk til og fra boligområder, og til og fra næringsområder, forklarer Winger.

Skremt

Vegvesenet kapper bort en tunnel mellom Østre Aker vei og Økerntunnelen, samt flere direkte adkomster fra det lokale veinettet til ring 3.
Winger er særlig skremt over at overflatetrafikken øker med det nye forslaget. Dette skjer fordi vegvesenet kutter underjordiske løsninger og legger dem i dagen istedet.
Det vil bli et betydelig miljøtap i forhold til hva vi ønsket oss. Denne innsparingen kommer oss ikke til gode, sier bydelslederen.
Det nye forslaget betyr at trafikken inn til Økerntorget må gå via lokalveinettet, noe som igjen vil forstyrre nærmiljøet.
Det viktige for oss er å forbedre miljøet til dem som skal ferdes og bo i dette området. Her er det en stor fare for at vi får mye overflatetrafikk i rushen, sier Winger.

Nytt Alnabru?

Steen og Strøm har gigantplaner for Økern-senteret. Og planene er klare for Økern Park. Her kommer bydelen i et dilemma, påpeker Winger. Billigversjonen kan komme til å blokkere for utvikling på overflaten. Man risikerer å få et nytt "Alnabru", hvor trafikken til slutt kveler nærområdet.
Statens vegvesen bryr seg jo ikke om hvilke planer som er for utviklingen på overflaten. Dermed blir vi lokalpolitikere bundet av begrensningene som ligger i veisystemet.
Winger ser ingen annen utvei av uføret enn å be Stortinget om en tilleggsbevilning for å få det opprinnelige Ring 3-prosjektet realisert.
Det handler om politisk vilje. Ellers ser jeg ingen vits i å gå i gang med dette. Husk at her skal vi utvikle et stort område for tusenvis av mennesker, sier han.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag