Tirsdag skrev Dinside om at den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for øyeblikket har gitt Statens vegvesen ordre om å stoppe planlegging av nye partier med målinger av gjennomsnittshastighet.

Det er i klartekst fotobokser som skal passe på at man ikke kjører for fort i snitt over en viss strekning.

Ikke bare nektes Vegvesenet planlegging av nye målingsstasjoner, men fire nybygde anlegg stoppes fra å settes i drift, ifølge Dinside.

- Mister tiltak som hindrer dødsfall

Guro Ranes, avdelingsdirektør og ansvar for veisikkerhet i Statens vegvesen, mener de har størst nytte av flest mulig verktøy til den beste anledningen.

- I en sånn kontekst er det klart at vi nå blir dårligere rustet og mister et tiltak som kan gjøre oss i stand til å hindre at folk blir drept og hardt skadet på veiene, sier hun til NRK.

En evaluering gjennomført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2014 viste nemlig at veier med strekningsmåling av fart, har sett en nedgang av antall drepte og hardt skadde med hele 50 prosent.

Ranes forteller videre at vegvesenet gir faglig grunnlag til departementet, slik at det er opp til politikerne å ta seg av beslutningene. I forkant av akkurat denne beslutningen har de ikke kommet med råd, men ifølge avdelingsdirektøren har forvaltningsorganet «opplyst flere ganger at gjennomsnittsmålinger har god effekt».

- Vil ikke overvåke

I Granavold-plattformen, som er regjeringens plattform, står det skrevet at «regjeringen vil begrense bruken av streknings-AKT (automatisk trafikkontroll)».

Ifølge Stortingets transport- og kommunuikasjonskomité, Tor André Johnsen (Frp), er gjennomsnittsmålinger blitt brukt for tilfeldig.

- Vi har sett at det har gått inflasjon i å bruke snittmåling. Det er blitt satt opp veldig mange steder, ikke bare der det har vært mange alvorlige ulykker. Snittmåling er blitt brukt generelt, nærmest for å overvåke bilistene, og det ønsker ikke vi, hevder Johnsen.

Den påstanden avviser Ranes og kontrer med at ulykkestallene på strekningene som har hatt målingene, har vært «blant de ti prosent høyeste i landet».

Johnsen på sin side mener man kan bruke andre forslag i stedet for gjennomsnittsmålinger, slik som dobbel gul sperrelinje med rumlefelt, ny asfalt og utbedring av sideterreng.