Nå sender samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forslagene ut på høring, skriver NRK.

Vegvesenet foreslår blant annet å innføre samme promillegrense som for bil, 0,2 promille. De vil også innføre 12 års aldersgrense og foreslår krav til gangfart på 6 kilometer i timen ved passering av gående på fortau, gangvei eller i gangfelt.

Noen har allerede testet ut metoder for å få bukt med fyllekjøringen på elsparkesykler:


I tillegg åpnes det for å kreve bruk av hjelm og forbud mot å være flere enn én person på elsparkesykkelen.

Les også: Lan Marie Berg må ta sin del av ansvaret for elsparkesykkel-kaoset i Oslo sentrum

I forslaget til nytt regelverk får kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsbøter, samt opprette særskilte parkeringsområder for elsparkesyklene. Henslengte sykler har skapt strid i mange norske byer.

Målet er at et nytt regelverk skal være på plass våren 2021.

(©NTB)