Gå til sidens hovedinnhold

Vegvesenet vil sikre eldre i trafikken

Oslo (NTB): Hver femte person som omkom i trafikken på Østlandet i fjor var over 70 år. Vegvesenet ønsker å innføre tiltak for å hindre at andelen eldre trafikkdøde øker i årene som kommer.

Totalt omkom 48 personer på veiene på Østlandet i fjor. Ti av disse var over 70 år, og fem av dem døde som følge av redusert tåleevne.

- En 70-åring har fem ganger høyere dødsrisiko enn en 20-åring. Eldre risikerer altså å dø i en ulykke som en yngre person ville overlevd. Når du blir eldre minker din fysiske tåleevne. Det er derfor viktig at vi fokuserer ytterligere på fysiske tiltak som bidrar til å redusere risikoen for dødsulykker, slik som midtrekkverk, rundkjøringer og opphøyde gangfelt, sier fungerende leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst, Magnus Larsson.

Larsson mener slike tiltak vil bidra til å forhindre alvorlige ulykker der eldre er innblandet.

Siden andelen eldre i befolkningen øker, stiger også antallet eldre aktive sjåfører og fotgjengere. Derfor er det spesielt viktig at denne målgruppen får større oppmerksomhet, mener Larsson. Statens vegvesen har derfor satt i gang et eget forskningsprosjekt som skal avdekke typiske «eldrefeil» i trafikken og foreslå forebyggende tiltak. (©NTB)

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget