Av Joni Mikael Jestilä i Gjeldsoffer-Alliansen

Vi i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) har sett litt på rammevilkårene for forbruksbanker og inkassoselskaper som har spesialisert seg i å drive inn forbrukslån. Stikkordene er forsinkelsesrentelovens §3 om mulighet til å velge den avtalte renten ved mislighold av forbrukskreditter, manglende rentetak, samt at inkassoselskaper låner penger selv for å kjøpe opp råtne lån gjennom sine finansieringsselskap.

Flere banker har såkalte forward flow avtaler med inkassoselskapene hvor lånet overtas av inkassoselskapenes finansieringsforetak på et gitt tidspunkt etter mislighold. Lånene kan også kjøpes opp på et senere tidspunkt i en tradisjonell inkassoløype.

GOA mener at Norge har for stor kreditorvern og for gode vilkår for forbruksbanker grunnet manglende renteregulering. Bankene snakker om moral ved mislighold, men ingen banksjefer snakket om moral da Kristin Halvorsen «dro gullkortet» under finanskrisen og reddet norske banker da de stod på kanten av stupet etter særdeles tvilsomme investeringer i årene før 2008.

Lovverket i Norge tillater kreditor å ta den løpende renten i kredittavtalen hvis denne misligholdes. Dette betyr som oftest 20 prosent forsinkelsesrente i saker med forbrukslån. Vi opplever daglig at kreditor og inkassoselskapene sier nei til ethvert løsningsforslag. Det er kanskje ikke så rart når inkassoselskapets finansieringsforetak betaler opptil 90 prosent av hovedkravet, og låner penger til disse oppkjøpene i det åpne markedet til 3,5 prosent rente. Fortjenesten er god med 20 prosent rente mot skyldner. På toppen av renten kommer også inkassosalær.

Vaksinen mot dette er de tre nye gjeldsregistrene som kommer, samt endringer i forsinkelsesrentelovens paragraf 3 hvor mulighetene for å ta den løpende renten endres. Vi behøver ikke å finne opp kruttet på nytt. Vi kan se til Finland!

Det var nylig en høring angående vilkår for forbrukslån og småkreditter i den finske Riksdagen.

Temaet var blant annet rentetaket som settes fra 50 prosent og til 20 prosent effektiv årlig rente. Finlands justisminister er på offensiven i forhold til gjeldsproblematikk og her har justisdepartementet i Norge mye å lære. Hva med å besøke sine finske kollegaer?

Vi mener at den finske lovgivningen har flere gode momenter som bør vurderes i Norge. De to viktigste må være at muligheten for å ta den avtalte renten når forbrukslån misligholdes fjernes. I Finland er dette mulig i inntil 180 dager. Tanken er at lånet skal friskmeldes. Ikke selges til ett inkassoselskap! Det andre er rentetak etter finsk modell. Vi venter i spenning!

Vi gjør en liten oppsummering av situasjonen i Norge sammenliknet med Finland nedenfor.

Situasjonen i Norge

 • Lov om renter ved forsinket betaling m.m. paragraf 3, mulig å ta den løpende renten istedenfor den alminnelige forsinkelsesrenten
 • Ingen endelig foreldelse av gjeld
 • For tette bånd mellom kreditor og inkassator
 • Inkassobyrå har mulighet til å ha egne foretak med konsesjon som finansieringsforetak
 • Disse er i realiteten skallselskap uten ansatte. All saksbehandling gjøres av inkassobyrået. Dette er egeninkasso og hattelek med org nr.
 • For strenge vilkår for gjeldssanering
 • Ingen lov om gjeldsrådgiving. (lite punkt i gjeldsordningsloven)
 • Mest sannsynlig Europas høyeste inkassosalær
 • Mest sannsynlig Europas høyeste gebyrer ved utleggsforretninger
 • Ingen rentetak
 • Tre kommende gjeldsregistre

Hva er gjort i Finland?

Ingen av de foreslåtte tiltak fra Finland vil ramme næringslivet da de fortsatt kan ta 8,5 prosent forsinkelsesrente når betaling fra kunden er forsinket.

Forslagene er ment til å bremse lånefesten slik som Finlands justisministeren Antti Häkkänen skriver i sin blogg.

Vil Jørann Kallmyr hente inspirasjon fra sin finske kollega?