- Klimapolitikk er blitt et område for partimarkeringer, hevder Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, overfor Teknisk Ukeblad på nett.

Presentasjonen av Klimakur-rapporten er i gang. Se direktelenke lenger ned i saken.

Onsdag presenterte Klimakur 2020 sine forslag til virkemidler for å redusere norske utslipp av klimagasser på en pressekonferanse i Oslo. På petroleumssektoren er det kraft fra land og CCS som vil kunne føre til de største utslippsreduksjonene innen petroleumssektoren, mener utvalget. De tror det er mulig å kutte maks tre millioner tonn CO2 innen 2020, men de understreker at det er snakk om store og krevende industriprosjekter.

Dyre virkemidler
Osmundsen sier Klimakur-rapporten klart viser at karbonfangst og karbonlagring er blant de dyreste virkemidlene for å redusere klimautslipp. Det vil være billigere å ruste opp hele jernbanenettet enn å rense et eneste gasskraftverk.

Krever store subsidier
En beregning av kostnadene ved karbonfangst og karbonlagring (CCS) ved gasskraftverket på Kårstø taler ifølge Osmundsen sitt tydelige språk:

- Våre oppdaterte beregninger viser at dette er et svært ulønnsom og lite kostnadseffektivt klimatiltak. Det vil kreve subsidier i overkant av ti milliarder kroner. Og kostnaden per tonn unngått CO2 blir rundt 2000 kroner, som er omtrent 20 ganger den internasjonale kvoteprisen og mange ganger så høyt som alternative innenlandske klimatiltak. For eksempel er etterslepet på vedlikehold i det norske jernbanenettet, som gir store forsinkelser og mange innstilte avganger, anslått til åtte milliarder, sier han ifølge TU.no.

Skal kutte klimagasser med to mill. tonn
Klimakur 2020-rapporten vurderer mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle målene om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn innen 2020.

Se direkte overføring fra Klimakur-presentasjonen fra klokka 09 til 11 her

Utredningen fra Klimakur 2020 skal danne grunnlaget for regjeringens vurdering og innstilling til Stortinget om klimapolitikken.

Les også: - Du har ikke tid til å vente, Jens