Friske meninger

Velfungerende taximarked eller løsarbeidersamfunn, Dale?

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ha økt konkurranse i drosjenæringa.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ha økt konkurranse i drosjenæringa. Foto: Paul Weaver

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker seg et velfungerende drosjemarked, og det gjør vi også. Men hans forslag om deregulering vil gi det motsatte.

Av Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Det viser all erfaring, og det viser også den massive motstanden mot forslaget i høringsrunden. Spørsmålet er derfor nå om regjeringen vil bygge på den kunnskapen som høringen viser, eller om alt handlet om å legge til rette for «nye aktører».

Vi frykter for det siste. Sentrale politikere har lenge kjempet for særinteressene til det amerikanske selskapet Uber, og når regjeringen velger å blande «delingsøkonomi» inn i saken, virker det som det er hensikten.

Departementet foreslår at alle som vil – enkeltpersoner eller virksomheter – kan få drosjeløyve. Uten kvalifikasjoner eller økonomiske garantier, uten tilknytning til en taxisentral, uten taklampe (bare et 4 cm klistremerke på bilen).

Uten antalls- eller prisbegrensninger vil dette føre til et kaotisk marked for kundene. Det settes noen krav til sjåfører, vel og bra, men lista legges svært lavt også der.

Ja til løsarbeidere?

Mange har erfart å bli lurt av «friåkere» i Sverige, og av useriøse sentraler rundt omkring. Også i Oslo har det gått nedover, fordi noen politikere trodde økt konkurranse skulle gi bedre kvalitet og lavere priser. Det ble motsatt.

Det er derfor uforståelig at statsråden ikke bygger på faktakunnskap, men vil ha mer av det som beviselig har gått feil.

Svaret er dels at ideologi trumfer kunnskap, dels at interessekampen for selskapet Uber har vunnet fram internt i regjeringspartiene. Det vises ved at regjeringen vil ha «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten», i stedet for å understreke «et viktig samfunnsoppdrag» som det sto i Sundvollen-plattformen fra 2013.

I praksis betyr dette et ja til løsarbeidersamfunnet og et arbeidsliv som systematiserer sosial dumping. Er det virkelig det regjeringen vil?

Øystein Trevland er leder i Norges Taxiforbund.

Høyere priser

Det er ikke mangel på konkurranse som er problemet i Oslo-markedet. Problemet er for mange løyver og små sentraler som bare konkurrerer på holdeplassene. Med frislipp blir det enda større press, enda lavere lønnsomhet, høyere priser og mer lureri. Enda flere biler som kjører rundt i jakten på kunder, mens alle vil ha redusert biltrafikk.

Dale vil sikre tilbudet i distriktene gjennom en mulighet for fylkeskommunene til å tildele eneretter. De er selv kritiske til dette, og det vil neppe fungere. For eksempel sier flere klart at uten at pasienttransporten er en del av avtalen, har den ingen mening.

Forslaget vil oppheve taxi som tilgjengelig tilbud døgnet rundt, det vil sette prisene fri der de i dag er kontrollert, og det blir fritt fram for «spekkhoggere» som vil kunne skumme fløten når det lønner seg, uten ansvar for tider med lavere etterspørsel. Det vil undergrave muligheten til å ha en helhetlig tjeneste til alle kundegrupper, slik det er i dag.

Det er ikke rart de funksjonshemmedes organisasjoner frykter for tilbudet til sine medlemmer.

Ta høringen på alvor

Det er altså en massiv og sterkt saklig begrunnet motstand i høringen. Vi ber om at denne tas på alvor. I motsatt fall handlet alt bare om å legge til rette for «delingsøkonomien», som ikke handler om deling, men å overlate markedet til utenlandske selskaper som rømmer fra arbeidsgiveransvaret.

Det blir ikke noe velfungerende drosjemarked med deregulering, det har aldri skjedd i historien, noe sted. Tvert imot vil mye som i dag fungerer godt, bli revet ned. Det som fungerer dårligst vil bli enda verre.

Det er ingen skam å snu, Dale. Ikke la dette bli regjeringen som innførte løsarbeidersamfunnet i Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer fra blogger: Friske meninger

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag