Gå til sidens hovedinnhold

- Velgerne er blitt lurt

Om 56 år skal veien være bra. - Regjeringen lover «tidenes veiløft», men dette er egentlig tidenes veibløff, raser Frp.

Tirsdag skrev Nettavisen om hvor lenge du må vente på gode og sikre veier.

Les mer:Så lenge må du vente på gode veier

Her påpekte Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) at du må vente i 56 år før alle smale riksveier får gul midtstripe, 56 år før det er midtrekkverk alle steder fagetaten mener det er behov, og 13 år før de riksveiene som trenger ny asfalt har fått det.

Du må også vente i 10 år før det forsømte vedlikeholdet på riksveiene som fylkene overtar 1. januar er à jour.

Har du eksempler på dårlig vei? Send bilde til journalist Lis Homdal.

- Velgerne er blitt lurt
- Regjeringen lover «tidenes veiløft», men dette er egentlig tidenes veibløff og velgerne er blitt lurt. Det er synd at dette kommer fram først etter valget, mener stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik (Frp).

Stortingsrepresant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Øyvind Halleraker (H) reagerer også på regjeringens samferdselspolitikk.

- Poenget er at det skjer så lite på veifronten med dagens regjering, og i mellomtiden blir standarden bare verre, raser Halleraker.

Han mener at regjeringen ikke ønsker å ta i bruk nye grep.

- Det er mye som kan gjøres for å effektivisere veiutbyggingen. For det første må man begynne å se helheten i hvert enkelt prosjekt, og slutte med den klattvise veibyggingen, mener Halleraker.

Han mener at Offentlig-Privat samarbeid (OPS) er en mulig god løsning.

- Men det finnes også andre måter å tenke prosjektorganisatorisk på. Problemet er at regjeringen evner ikke å tenke nytt. De sier de bevilger mer penger til vei, men det spiller jo liten rolle nå pengene blir mindre verdt ettersom tiden går. Det har vært voldsom kostnadseksplosjon i byggebransjen på rundt 40 prosent, sier Halleraker.

Annonse: Julegaven til far finner du garantert i Nettavisen Motorshop!

- Ansvarsfraskrivelse
Sortevik påpeker også at regjeringen har hatt en for treg utbyggingstakt over lang tid.

- Dette er et mønster som vi har hatt i lang tid. Regjeringen har splittet opp samferdselspolitikken, sier han.

Han mener også at det er ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side når de nå velger å overføre en del riksveier til fylkene.

- Dette viser bare at regjeringen elsker å kvitte seg med ansvaret. Det blir ikke bedre veier av dette, og det vil bare ta enda lengre tid før disse veiene har fullgod standard, mener Sortevik.

- En skandale
- Vi må også få ned antall møte- og dødsulykker. Dette skyldes mye av økende tungtrafikk og økt trafikkbelastning på veiene. Dette er snakk om ulykker som kunne ha vært unngått med midtdelere, sier Halleraker.

Regjeringen planlegger å bygge 9 kilometer med midtrekkverk neste år.

- Til sammen har de satt et mål på 750 kilometer i løpet av ti år. At de kun skal klare 9 kilometer neste år er jo en skandale i seg selv, mener Halleraker.

Sortevik påpeker at tidligere beregninger har vist at det er behov for midtrekkverk på om lag 500 km høytrafikkerte veier.

- Jeg forstår ikke hvorfor regjeringen da velger å bygge kun 9 kilometer med midtrekkverk på ett helt år. Dette er snakk om folk som mister livet – som kunne ha vært unngått, sier han.

Les også: - Denne familien kunne vært i live

- Må få bedre kontroll
Halleraker mener at det trengs en større kontroll over veiutbyggingen.

- Man må vite fra dag én når et veiprosjekt skal stå ferdig, og når betalingen løper til entreprenørene, sier Halleraker.

Dette er en av årsakene til at Høyre er begeistret for OPS.

- Da får ikke entreprenørene betalt før den første bilen er på veien. Dessuten får man mye lenger strekninger og mer helhet. Det trengs en massiv utbygging, og det trengs minst fem store veiprosjekter i året, mener Halleraker.

Han legger til: - OPS-løsninger har vist at man kan bygge vei på halvparten av tiden av hva det vanligvis tar. Se bare på veistrekningen Grimstad-Kristiansand.

Halleraker henviser til Nettavisens avsløring i august om at det har vært en økning på 12 prosent med dårlig veidekke under Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Billedlig fortalt betyr dette at for hver mil med hovedvei, har én kilometer blitt verre under Navarasete.

Les mer:Mil etter mil med dårlig vei

Halleraker påpeker at Høyre ønsker et vedlikeholdsfond på 50 milliarder.

- Dette skal sørge for at vi tar igjen etterslepet. Med regjeringens tempo, vil veiene likevel forfalle mens de bygger nye. De tar dermed ikke vare på veikapitalen, sier Halleraker.

Halleraker forteller at til tross for voldsomt selvskryt, har ikke regjeringen klart å bygge flere kilometer med vei enn hva Bondevik II-regjeringen gjorde.

Tidligere samferdselsdepartementet Geir Pollestad, innrømte overfor Nettavisen i desember i fjor at vedlikeholdsbehovet har vært undervurdert i NTP 2006-2015.

Da kunne Nettavisen avsløre at samlet etterslep på stam- riks- og fylkesveier hadde økt med mer enn 3,4 milliarder kroner dersom man regner fra 01.01.2006 til utgangen av 2008.

Les mer: - Veiene har blitt mye verre

Mer makt til Vegvesenet
Halleraker mener også at Vegvesenet må settes i stand til å bli mer operative.

- Vegvesenet må samorganiseres, og gis større fullmakt til å foreta en mer helhetlig planlegging, sier Halleraker.

Finanskrisen er et godt eksempel på at Vegvesenet ikke har nok makt, mener Halleraker.

- Da finanskrisen kom, var det ingen plan i noen skuff hos Vegvesenet for hvordan man der og da skulle sysselsette folk. Det er ikke før nå ett år i ettertid, at vi har fått effekt av veiprosjektene, sier han.

Han legger til: - Verktøykassen står der fullstendig ubrukt. Man kan spørre seg hvorfor regjeringen velger å føre slik veipolitikk. Dette går bare ut over bilistene.

Halleraker mener at Vegvesenet må bli mer uavhengig av departementene.

- Det funker jo med Avinor, de vet hva de driver med og hva de vil, sier Halleraker.

Halleraker trekker fram Dalsfjordbrua i Sunnfjord som ett godt eksempel.

- Denne brua har vært planlagt lenge, og man begynte å bygge en del vei og tunneler på 70-tallet i denne forbindelse. Men brua kom aldri den. Dette er et eksempel på hvordan regjeringen setter i gang utbygging, som det ikke finnes penger til. Man må se helheten i prosjektene, og ikke kaste penger ut av vinduet, sier Halleraker.

Han legger til: - Et annet godt eksempel er gjennom Østfold mot Sverige. Her er det periodevis med 4-feltsvei, hvor man så plutselig havner tilbake på 50-tallet og smal vei, for så å havne på 4-felten igjen. Dette er håpløst.

Har du eksempler på dårlig vei? Send bilde til journalist Lis Homdal.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer i året

Kommentarer til denne saken