Gå til sidens hovedinnhold

Vellykket språk-prosjekt for Bjerke

Fredag presenterte Bjerke bydel og prosjektleder Sigrunn Skretting prosjektet "Lær meg norsk før skolen" til rundt 300 entusiastiske deltakere. Også barnehagene er positive.

Bjerke: Prosjektet, som er et samarbeid mellom ØBydel Bjerke, Høgskolen i Oslo og Utdanningsetaten i Oslo, startet i 2001 med fem barnehager og fire barneskoler i Bjerke bydel.
Målet for satsningen er å styrke språktreningen til 5-åringene slik at overgangen mellom barnehage og skole blir lettere.
Skolene har gitt oss meget positive tilbakemeldinger om at barna har god språkkompetanse og har lært mye, sier Inger Marit Andersen, styrer i Økern barnehage.
Språk
Fredags konferanse presenterte fire år med prosjektvirksomhet og positive resultater for deltakerne.
I bydel Bjerke er det 30 prosent minioritetsspråkelige barn i barnehagen, og denne andelen øker til 49 prosent i barneskolen. Det er derfor viktig å sørge for at de som begynner på skolen har gode nok norskkunnskaper til å mestre skolen.I Økern barnehage er det to såkalte fokusbarn, som blir fulgt opp et år i barnehagen og deretter et år på skolen. Informasjon om hvert barn blir samlet i en mappe som detaljerer barnets fremgang i det tilrettelagte språkpensumet.
Lærerene har derfor mye informasjon å gå etter når barna begynner på skolen og skal følges opp der.
Bra for alle
Pedagogene som jobber med prosjektet får kursing i diverse opplæringsmetoder som blir brukt i undervisningen.
Mye er basert på visuelle hjelpemidler til barnebøker for å forbedre barnas forståelse av teksten. På denne måten utvikler barna et bedre ordforråd og man synliggjør budskapet i boka.
Det har hatt en kjempe positiv effekt på både barna og de voksne, man føler seg jo mye tryggere når man kan løsrive seg fra boka og kunne diskutere materialet utenatt, sier Andersen.
Pedagogisk leder i barnehagen, Ronald Førde, mener prosjektet har gjort mye bra.
Resultatene som ble presentert på fredag viste at disse barna lå over gjennomsnittet for de andre norske barna, sier Førde.
Vi får jo håpe på at vi kan opprettholde de samme standardene her.
Selv om prosjektet skal avsluttes i løpet av 2005, kommer Andersen og hennes medarbeidere i barnehagen til å forsette å bruke teknikkene.
Det er enkelt, men samtidig helt revolusjonerende, sier hun.

Det er enkelt, men samtidig helt revolusjonerende
Inger Marit Andersen, styrer i Økern barnehage

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping