HOLMESTRAND (Jarlsberg Avis): Det var etter et oppslag i Jarlsberg i desember i fjor at ideen ble til. I artikkelen sto det at ved en avdeling på sykehjemmet i Holmestrand, var det kun mulig å få en dusj hver 14. dag.

Avtale
- Dette høres uakseptabelt ut for mennesker som er vant til å dusje her dag, Det er tanken på å eksistere under slike forhold som kan gjøre eldre redde for å havne på sykehjemmet, sier Linnebo til Jarlsberg Avis.

Tanken modnet i samtale med nære venner: Hva med å inngå en avtale, som bidrar til mer verdighet hvis noen i vennegjengen havner på sykehjemmet? Som sagt, så gjort. Avtalen er i grunnen såre enkel:

- Nå en av oss på lista blir innlagt på sykehjemmet, må vedkommende få dusje etter behov. Hvis dette ikke lar seg gjøre på grunn av underbemanning, skal en av de andre på lista skaffe til veie en som kan hjelpe til ved dusjingen. Dersom denne personen ikke selv kan assistere, kan en måtte skaffe hjelp utenfra, forklarer Linnebo. Han understreker at det ikke er hans mening å kritisere de ansatte ved sykehjemmet.

- Tvert imot: Når noen må gå 14 dager uten en dusj, forstår vi at betjeningen er underbemannet. De ansatte gjør så godt de kan, bemerker initiativtageren.

Parkinsons sykdom
Linnebo lider av Parkinsons sykdom. Inntil 1997 arbeidet han som allmenlege i Holmestrand. Da måtte den da 57 år gamle legen gi seg, på grunn av den snikende sykdommen.

En rekke diktsamlinger har strømmet fra eks-legens hånd etter at han måtte stanse sin yrkeskarriere. I diktsamlingen “Takk til ugresset” tematiserer han det å leve med Parkinsons sykdom. Mange av diktene er selvironiske og vitner om et intellekt som ikke er angrepet av noen form for svekkelse. Men svekkelse, det er han redd vil komme etterhvert. Selv om han bruker medisin mot sykdommen, og i tillegg er blitt operert, regner han med at han på et tidspunkt på be om profesjonell pleie. Det er da at en innleggelse ved sykehjem kan bli aktuelt.

- Møkk og lukt går på verdigheten løs. Det er behovet for en noenlunde verdig alderdom som er motivasjonen for denne avtalen, sier Linnebo. Han tror det er ham selv som står øverst på lista over de som først vil ha behov for “ekstra-service” i tråd med avtalen. Som tidligere lege har han innsikt i de prosessene som foregår i ham selv. Bakgrunnen hans er både en fordel og en ulempe, slik sett:

- Fordelen er at jeg har innsikt i det som foregår i min egen kropp. Ulempen er at jeg forstår hvor det bærer, sier han til Jarlsberg Avis.

Cirka 15 med Parkinsons
Ut fra opplysninger Linnebo sitter på, er det omkring 15 personer i Holmestrand som lider av Parkinsons sykdom.

- Noen av disse er pasienter på sykehjemmet. Andre bor hjemme, slik som jeg. Av alle som har Parkinsons, er cirka en tredjedel pleiepasienter, opplyser han. Eks-legen lurer på hvor ofte de Parkinson-rammede sykehjem-beboerne får besøk av nevrolog.

Linnebo ønsker ikke å opplyse hvilke andre som deltar i avtalen, av hensyn til behov for anonymitet.

- Vi er en gjeng holmestrandinger, nøyer han seg med å opplyse.

Linnebo har fortid som en særdeles aktiv trimmer. Han har både løpt maraton og syklet Trondheim-Oslo. I året 1985 greide han kunststykket å fullføre det nevnte sykkelrittet, gå ni mil på ski og løpe maraton. Det var derfor et hardt slag for hans selvfølelse å bli rammet av den noe passiviserende sykdommen. Fortsatt holder han motet oppe, ikke minst takket være sitt gode humør. Kona er også en viktig årsak til at det går så bra som det går, forstår vi.

Per Martin Linnebo er opptatt av å spre kunnskap om Parkinsons sykdom.

- Fastleger flest har lite kunnskap om Parkinsons. Legene må henvise slike pasienter til spesialist-helsetjenesten, understreker Linnebo ovenfor Jarlsberg Avis.

Les flere saker i Jarlsberg Avis