Gå til sidens hovedinnhold

Venstre endret spillpolitikk - og gir nå fullmakter til nestlederen i programkomiteen

På vei ut døra i Kulturdepartementet foreslår Abid Raja (V) å gi sterke virkemidler mot utenlandske spillselskaper til Lotteritilsynets direktør - som selv var med å endre partiets spillpolitikk.

«Kulturminister Abid Raja (V) bruker sine siste dager som statsråd til et nytt angrep mot utenlandske spillselskaper» kunne man lese hos E24 21. september.

Raja skulle markere at regjeringen nettopp hadde lansert et nytt grep for å hindre nordmenn i å spille på utenlandske spillsider, gjennom såkalt DNS-blokkering, som betyr at internettleverandører blir pålagt å blokkere kundenes tilgang til visse nettsider.

– Med blokkering skal vi klare å kneble dem, sa Raja, som også er nestleder i Venstre.

Forslaget har møtt motstand i Rajas egne rekker. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sa nylig til Nettavisen at dette er politikk en Venstre-politiker ikke bør støtte.

Les mer: Unge Venstre-leder «skuffet» over Abid Raja: – Bør trekke forslaget

Ikke gjennom en domstol

Dersom forslaget fra regjeringen går gjennom, får Lotteritilsynet jobben med å pålegge internettdistributørene å blokkere spillsider, uten at vedtakene må godkjennes av en domstol.

Til Nettavisen sier Torgeir Waterhouse, som er en veteran innen IT-politikk, at det er normal praksis i Norge å gå gjennom en domstol når man skal DNS-blokkere brukeres tilgang til nettsider.

Men Abid Raja har altså foreslått å gi fullmakten direkte til Lotteritilsynet, som ledes av Atle Hamar, som inntil i fjor satt som nestleder i Venstres programkomité.

Var med å endre partiets politikk

Hamar tok over som direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2000, men fikk permisjon fra stillingen i 2018 for å jobbe som statssekretær under Ola Elvestuen (V) i klima- og miljødepartementet.

I juni 2019 ble Hamar utnevnt til nestleder i Venstres programkomité. Der gjorde Venstre nærmest en helomvending av sin spillpolitikk.

I stortingsperioden 2017-2021 hadde Venstre en liberal tilnærming til utenlandske spillselskaper. De ville:

  • foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle.
  • etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill.
  • utforme regelverket om spillreklame og pengespill slik at norske og utenlandske aktører har like konkurransevilkår, og stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK.

Alle disse punktene var forsvunnet da leder av programkomiteen, Sveinung Rotevatn, presenterte førsteutkastet til programmet for 2021-2025 den 1. oktober 2020.

Hamar satt i programkomiteen fram til våren 2020, da han gikk tilbake til jobben i Lotteritilsynet i mai. I mellomtiden var Gunn Merete Paulsen, som er lokalpolitiker for Sunnfjord Venstre, konstituert i hans rolle.

Snudde på landsmøtet

Venstres landsmøte ga deler av programkomiteens spillpolitikk tommel ned, da de hentet inn en formulering om at partiet «ønsker å evaluere spillpolitikken, inkludert spillmonopolet, og stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK».

Les også: Mange MDG-velgere angrer etter valget: - Det er MDGs svakhet

Men ønsket om en lisensordning forble ute av programmet.

– Landsmøtet videreførte den politikken vi har stått for i mange år, som peker på Norsk Tippings rolle som problematisk, sier Unge Venstre-leder Hansmark til Nettavisen.

Hansmark, som satt i programkomiteen, sier han ikke kan huske om Hamar stilte seg inhabil til behandlingen av partiets spillpolitikk eller om han var delaktig i diskusjonen rundt denne, eller ikke.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

– Argumenterte han for å endre spillpolitikk?

– Det kan jeg ikke huske. Vi behandlet tusen forslag i løpet av en helg, så jeg kan ikke huske om dette var en stor debatt eller hva han sa.

– Hvorfor gjorde programkomiteen en helomvendig på spillpolitikk?

– Det er vanskelig å si. Jeg har stått på mitt hele veien, men av og til får man ulike flertall i programkomiteen.

– Alvorlig tiltak

IT-eksperten Waterhouse, som nå er partner i rådgivningsselskapet Otte, mener regjeringens forslag, som er sendt på høring, gir Lotteritilsynet for vide fullmakter.

– Den måten å gripe inn i internetts funksjonsgrad på er et såpass alvorlig tiltak at det bør stå en vurdering fra en uavhengig tredjepart bak. Det er en prinsipiell sak, sier han.

– Motargumentet er at dette tar lang tid, men det er ikke et problem å ha en rasktarbeidene domstol til å avklare slike saker innenfor en hensiktsmessig tidsramme.

Les også: Raser mot byrådet som vil kreve betaling for privat parkering: - Skremmende

– Hvordan gjøres dette i andre land?

– Det varierer. Noen land er på dette sporet, men i den norske åndsverkloven så går det gjennom en domstol, for eksempel i blokkeringen av Pirate Bay.

Waterhouse forklarer at dette er en prinsipiell sak om hvordan internett skal reguleres, som ikke handler om Lotteritilsynet i seg selv. Uansett hvem som får ansvaret, så bør blokkering avklares i en domstol før det iverksettes, mener han.

Les også: Ekstrem sterk etterspørsel fra rikinger: - Privatfly vil ta helt av etter pandemien

I Norge er det vanlig at dette går gjennom en domstol, sier han og kommer med et eksempel fra tidligere i hans karriere.

– For noen år siden var jeg involvert i en sak hvor Oslo-politiet fikk tilgang til å blokkere prostitusjonstjenester på nett. Der gikk det en rettsprosess, som handlet om hvorvidt politiet skulle ha dette ansvaret eller ikke, hvor det endte med en domstol.

Les også

Ny kabal: Dette kan bli Støres statsråder

– Ikke spesielt engasjert

Hamar var statssekretær i klima- og miljødepartementet samtidig som han satt som nestleder i programkomiteen.

Han forteller at hans arbeid i programkomiteen i hovedsak handlet om det samme som han jobbet med som statssekretær.

– Mitt engasjement i den komiteen handlet i alt og vesentlig om klima, miljø, grønt skifte og kystbasert næringspolitikk, som var det jeg hadde på meg i rollen som statssekretær.

– Når det gjelder å ha vært med å endre Venstres spillpolitikk, så hadde jeg ikke noe spesielt engasjement på dette, sier han og påpeker at partiet hadde sine egne folk i Kulturdepartementet som holdt i denne politikken.

– Jeg tror jeg er sterkt overvurdert hvis noen mener jeg har hatt avgjørende innvirkning på akkurat dette. Jeg tror Venstres kulturminister hadde et ganske klart syn på dette, slik de også presenterte politikken gjennom departementet.

Partiet jobber med lengre prosesser på spillpolitikk i Kulturdepartementet, påpeker Hamar, som reklameforbud mot utenlandske spillselskap. Han mener dette arbeidet la mye større føringer på partiets spillpolitikk enn han fikk anledning til i programkomiteen.

Les også: Støre og Vedum med momsgave til over 20.000 organisasjoner

– Var det rolleblanding at du var med å behandle spillpolitikken til Venstre samtidig som du visste at du skulle tilbake i jobben i Lotteritilsynet?

– Jeg var ikke med å behandle den direkte. Man behandler ikke dette i praksis før man er på landsmøtet. Da ligger det en rekke forslag der, som behandles, sier han og påpeker at han selv ikke var delegat på landsmøtet.

Ville ikke ha DNS-blokkering

Høsten 2020, etter at Hamar var tilbake i Lotteritilsynet, gav de et høringssvar til regjerings forslag til ny lov om pengespill.

Her ga de sin tilslutning til forslaget, og var særlig fornøyd med at regjering foreslo DNS-varsling på utenlandske spillsider. Det betyr at man får et varsel når går inn på nettsiden, om at den tilbyr spill som strider med norsk lov.

Men i høst foreslo altså regjering å gå enda lengre, ved at man skal blokkere disse nettsidene helt.

Les også: Motvind for utenlandske pengespill i Norge

Raja sier til Nettavisen at det ikke er behov for at en domstol skal fullbyrde en blokkering av disse nettsidene.

– Det vil være det mest effektive alternativet, fordi domstolsbehandling både er tid- og ressurskrevende.

– Lotteritilsynet er allerede etablert som et overvåkende tilsynsorgan med vedtakskompetanse på pengespillfeltet, det betyr at de allerede har den nødvendige kompetansen for å fatte vedtak i disse sakene.

– Har dette noen sammenheng med Atle Hamars rolle i partiet Venstre?

– Nei.

Ikke behov for domstol, mener Hamar

Hamar er enig med Raja.

– I høringsdokumentet blir det lagt opp til forvaltningsbehandling, som det mest effektive tiltaket, fordi domstolsbehandling er tid- og ressurskrevende. To av tre land som har innført DNS-blokkering av spillnettsider, har valgt en løsning der det er pengespillmyndighetene som fatter vedtak om dette.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

– Og her som i alle andre saker vil det være klagenemndsbehandling. En uavhengig klagenemnd i Berger håndterer alle disse sakene på pengespillfeltet, sier han.

– Men dette er ikke avgjort. Høringsprosessen skal gå sin gang og en ny regjering skal se på dette, avslutter Hamar.