Pels og cannabis

Det skapte betydelig bråk da Venstres stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Guri Melby sist helg foreslo at pelsdyroppdrettere som mister levebrødet sitt i stedet kan dyrke cannabisplanter. Dette forslaget ligger nok Venstres hjerte nær. Partiet har både vært en pådriver for forbud mot pelsdyroppdrett og liberalisering av narkotikapolitikken. Melby ønsker at pelsdyrprodusentene skal starte produksjon av cannabis til medisinsk bruk.

Det finnes selvsagt et marked for cannabis til medisinsk bruk. Problemet er bare at dette ikke er noe som lettvint kan produseres på et større antall nedlagte pelsfarmer. Slike anlegg er farmasøytisk industri der det settes store krav til både kvalitet og sikkerhet. Et anlegg vil antakelig kreve investeringer på flere hundre millioner kroner.

I Danmark der slik produksjon finnes, har for eksempel selskapet Aurora Nordic i Odense investert 260 millioner kroner. Den investeringen ligger langt utenfor det økonomien til en norsk pelsdyroppdretter kan bære. Det viser samtidig hvor dårlig Guri Melby har satt seg inn i dette før forslaget ble fremmet.

Den totalt manglende realismen i forslaget bidro selvsagt til at det ble bråk i partiets egne rekker. Venstres ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, uttalte at Melby må ha misforstått uttrykket «å ta seg en rev». Også partileder Trine Skei Grande måtte ut og drive med brannslukking.

Venstre har mange ytterliggående standpunkter

Et grunnleggende problem for Venstre er at partiet spriker i alle retninger med kjernesaker som appellerer til vidt forskjellige velgergrupper. Når partiet har inntatt ytterliggående standpunkter i mange saker, vil mange også være motstandere av partiets linje. Problemet er dermed at få velgere vil like alle kjernesakene, mens mange velgere vil mislike minst en av dem. La oss se på noen av disse sakene:

1. Pelsdyr
Forbud mot pelsdyroppdrett er drevet frem av ytterliggående urbane dyrevernsaktivister men kan ikke sies å være en sak som engasjerer veldig mange. Pelsdyroppdrett er en næring som har gitt arbeidsplasser i distriktene. Venstre fikk presset igjennom nedleggelse av pelsdyrnæringen da partiet gikk inn i regjering i 2018. Saken har dermed skadet Venstre i distriktene uten at den har brakt mange nye velgere til partiet. Velgere som er veldig opptatt av å legge ned pelsdyrnæringen, stemmer antakelig heller MDG. MDG er enda mer ytterliggående når det gjelder dyrevern.

2. Narkotikapolitikken
Det pågår en debatt om narkotikapolitikken internasjonalt og en rekke stater i USA samt Canada har legalisert bruk av cannabis, dvs. mildere narkotiske stoffer som hasj og marihuana. I Norge er motstanden mot oppmykning av ruspolitikken stor. Dyrking av cannabis til medisinsk bruk vil lett sees på som et første skritt mot legalisering av stoffet og dermed skape motstand. Organisasjoner på rusfeltet som f.eks. Actis er sterkt kritiske til oppmykning av narkotikapolitikken. Det samme er Venstres regjeringskollega KrF. Altså igjen en sak som vil frastøte seg mange velgere. Velgere som gjerne vil ha tilgang til lovlig hasj og marihuana, stoffer som forbindes med hippiebevegelsen, vil nok igjen heller stemme MDG som har en enda mer ytterliggående narkotikapolitikk.

3. Klimapolitikken
Klimapolitikk er i dag viktig for alle partier og alle erkjenner at noe må gjøres. Hva som skal gjøres strides det derimot om. Venstre hevder å være et parti for det grønne skiftet, men det er det ikke så lett å få øye på. Partiet synes ofte mer opptatt av restriksjoner og forbud. Dette er godt synlig i Oslo, der Guri Melby og Venstre er like opptatt av bilfritt byliv som det MDG er. Riktignok har Venstre kjempet for elbilfordeler, men når partiet er like ivrige til å fjerne alle biler som det dagens Oslo-byråd er, får ikke Venstre stemmene til mange av landets 200.000 elbileiere. Velgere som først og fremst ønsker kollektivtransport, sykler og bilfritt byliv vil stemme på MDG og andre partier på venstresiden.

4. Småbedrifter
Venstre hevder å være partiet for småbedrifter og plasserer seg klart på borgerlig side i denne saken. Samtidig har partiet, i alle fall under dagens ledelse, fått et svært kjølig forhold til fagbevegelsen. Mange velgere som er opptatt av arbeidsliv og faglige rettigheter har derfor ikke særlig sans for Venstre, selv om de skulle like partiets saker ellers. Uansett er det vanskelig å konkurrere med Høyre om å være næringsvennlig, som derfor blir førstevalget blant mange. Igjen en sak der Venstre støter fra seg en del velgere uten at den tiltrekker særlig mange.

5. Innvandring
Liberal innvandringspolitikk er en av Venstres mest markante saker. Dette er en svært splittende sak, der tilhengerne av liberal innvandringspolitikk stort sett befinner seg på sosialistisk side eller stemmer KrF. Fordi mange av disse velgerne vil mislike mange av partiets øvrige saker, havner neppe mange velgere hos Venstre pga. innvandringspolitikken heller. Velgere som ønsker seg en streng innvandringspolitikk har derimot god grunn til å holde seg langt unna partiet.

Eier ikke sakene, bare interne problemer og politikk som ikke henger sammen

Et stort problem for Venstre er at partiet ikke har eierskap til noen av disse sakene partiet forsøker å markere seg på. Når sakene spriker og appellerer til helt ulike velgergrupper blir resultatet at velgere frastøtes i stedet for å tiltrekkes.

På meningsmålinger er Venstre nå under 2 prosent i oppslutning. Interne problemer, bl.a. knyttet til Trine Skei Grandes lederstil, rir partiet som en mare. I regjering fremstår partiet som helt usynlig, men hadde det ikke så veldig mye bedre utenfor heller.

Guri Melbys svært lite gjennomtenkte utspill om pels og cannabisproduksjon illustrerer svært godt hvor ille det er i Venstre. Ytterliggående standpunkter i helt ulike saker kobles sammen med det resultat at partiet støter velgerne fra seg.

Å tro at dyrking av narkotika kan redde partiet, er i beste fall kriminelt naivt.