Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde vil stoppe byrådets massive sykkelsatsing i Oslo.

- Dette er en veldig usosial og elitistisk politikk som Miljøpartiet de Grønne og sosialistene i Oslo legger opp for seg selv. For det er de som ikke har bil som nå rammer bilistene for at de selv skal få bedre sykkelmuligheter, sa Tybring-Gjedde til Nettavisen mandag.

Han karakteriserte politikken som egoistisk, og som folk ikke kjenner seg igjen i.

- Det er eliten som kjører bil

Nå får han imidlertid på pukkelen av regjeringspartner Venstre, som styrte hovedstaden sammen med Høyre og KrF før det rødgrønne byrådet overtok.

- Det er fullstendig skivebom fra Tybring-Gjedde å kalle det elitistisk politikk, for dette er en veldig folkelig politikk, sier Venstres stortingsrepresentant og tidligere samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby, til Nettavisen.

Melby fnyser av påstanden om at det bare er eliten som sykler.

- I Oslo indre by er det vel mer snakk om at det er eliten som bruker bil, mens det store flertallet kommer seg fram på andre måter, sier hun.

Hun mener dessuten at uttalelsene er stikk i strid med regjeringserklæringen, som Frp selv har skrevet under på, der det blant annet står at: «Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange».

- Dette viser at Oslo Frp har lite gjennomslag i eget parti, eller i egen regjering. De sitter jo selv med samferdselsministeren som er ansvarlig for Nasjonal transportplan, som har veldig gode mål for sykkel. Og det er den politikken regjeringen fører, så her tror jeg Tybring-Gjedde får veldig lite drahjelp fra statlig hold, sier Melby.

- Ikke bare MDGs satsing

Venstre-politikeren reagerer også på at Tybring-Gjedde kaller det MDGs sykkelsatsing.

- Denne satsingen startet jo lenge før MDG kom i byråd. Grunnlaget for dette ble gjort i sykkelstrategien som Høyre, KrF og Venstre-byrådet la fra da jeg var samferdselsbyråd, påpeker Melby.

Hun forteller at det borgerlige byrådet tok akkurat de samme grepene som nå gjøres, ved å fjerne gateparkering for å legge til rette for syklister eller kollektivtrafikk, som i Kvadraturen i Oslo sentrum, i Thereses gate på Bislett eller på Grünerløkka.

- Vi fjernet mange parkeringsplasser for å få sykkelfelt, så dette er en politikk som det er flertall for også med et borgerlig styre i Oslo, sier hun, og dermed spenner effektivt bein under Frps ønske om å stoppe sykkelsatsingen.

- Det er veldig vanskelig å se for seg at Frp skal komme i en posisjon der de skal greie å blokkere denne sykkelstrategien, siden det er et så bredt flertall for den. I de inngåtte byvekstavtalene er sykkel en helt sentral del av satsingen, sier Melby.

- Ikke bare menn i kondomdrakt

Tybring-Gjedde mener imidlertid at det er veldig få mennesker som sykler til jobben, og at det derfor tas for mye hensyn til syklistene i hovedstaden.

- Dette er veldig alvorlig for mange, og en svært egoistisk politikk som rammer veldig mange mennesker. Det er ikke at jeg er mot syklister, jeg sykler selv, men poenget er at man må føre en politikk for folk, og ikke belære folk, sa han mandag.

Til det har Melby følgende å si:

- Det jeg synes er litt interessant er at Frp liker å kalle seg partiet for folk flest, men i denne saken er det faktisk dem som beskytter en veldig liten gruppe. Mens vi vet at det store flertallet ønsker å komme seg fram i Oslo på en mer miljøvennlig måte og ønsker at vi prioriterer gategrunnen til det, sier hun.

Hun påpeker samtidig til at «alle i Oslo har råd til sykkel».

- Men det er slett ikke alle som har råd til bil i Oslo. Så det handler om å legge til rette for den billigste framkomstmåten som er tilgjengelig for de aller fleste, sier den tidligere byråen til Nettavisen.

- Så det er ikke bare eliten som sykler?

- Nei, snarere tvert imot. Det er fint at stadig flere sykler i Oslo, men det tar tid for folk å endre vaner. Hele målet med sykkelstrategien er å komme bort fra der vi har vært, at det bare er menn over 40 år i kondomdrakt som sykler, og da må det være trygt nok for alle, sier hun.

- Sykler i kjole på el-sykkel

Tybring-Gjedde mener sykkelsatsingen også er meningsløs fordi det tvinger fram behovet for dusj på arbeidsplassene. Også det bare fnyser Melby av.

- Dette er nok et feil bilde av hva en syklist er. For en syklist trenger ikke være en mann i kondomdress. Det kan like godt være som meg, som sykler i kjole på el-sykkel og ikke har en svettedråpe når jeg kommer fram på jobben, sier hun.

Men også hans påpekning av at sykkelsesongen er kort på grunn av vinter og mye regn, slår hun tilbake mot.

- Det er helt riktig at det finnes dager på året det ikke er så behagelig å sykle, men det blir dessverre stadig færre. Og mange vintre har vært snøfattige, og veldig mange av disse veiene holdes snøfrie for biler - og da er det også mulig for syklister. Så sykkelåret er mye lenger enn det Tybring-Gjedde forholder seg til, mener hun.

Frp-politikeren uttalte i tillegg til TV 2 at man ikke sykler hjem fra Glassmagasinet i Oslo sentrum med en stor vase i ryggesekken. Noe som er blitt gjort narr av på sosiale medier.

- Jeg tror i hvert fall at ni av ti som handler i sentrum reiser enten med kollektivt, sykkel eller gange. De færreste av oss handler store gjenstander i Oslo sentrum, og jeg vil oppfordre de butikkene som selger sånne ting å tilby hjemkjøring. Det tror jeg løser utfordringene for de fleste, påpeker Melby.

- To naboer må flytte

Bakgrunnen for Tybring-Gjeddes reaksjon, er at parkeringsplasser nå fjernes også utenfor boligen hans på Frogner i Oslo for å gi plass til røde sykkelfelt.

- Man fjerner parkeringsplasser og gjør det nesten umulig for folk å bo på forskjellige steder, folk som er avhengig av bilen sin ved sine boliger, sa Tybring-Gjedde til Nettavisen, og viste til at to av hans naboer nå må flytte fordi de er avhengig av bilen.

- Det å bo i Oslo sentrum og forvente at du skal ha parkeringsplass på offentlig grunn rett utenfor døra, den tida er over. Gatearealet vårt er alt for verdifullt til å kunne brukes til biler som står i ro så godt som hele døgnet, sier Melby om det.

Hun mener Frp med utspillet nå stiller seg på utsiden av mange av de viktige debattene i Oslo, siden veldig mye av dette er vedtatt av et bredt flertall.

- Jeg tror de fleste er enige i at Oslo er blitt en bedre by for syklister, og at de fleste som bor i byen er veldig glad for den utviklingen som har skjedd. Det lover vi i Venstre at skal fortsette, og at vi ikke skal vike på det, sier hun.

Totalt vil byrådet med MDG i spissen fjerne 2500 parkeringsplasser i Oslo sentrum.