– Flere rusmidler, som cannabis og LSD, er mindre skadelige enn alkohol. Vi mener at en del av de rusmidlene som i dag er forbudt, må reguleres på en annen måte og vil vurdere salg i kontrollerte former, sier Hansmark til Aftenposten.

Sammen med partiets helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad og byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen, Erlend Horn, foreslår han å «klassifisere rusmidler etter skadepotensial og regulere tilgangen til dem deretter».

Regjeringen har nylig satt ned et utvalg som skal forberede en rusreform hvor behandling står i sentrum, i stedet for straff.

– Rusreformen vil sørge for at vi slutter å putte narkomane i fengsel, men den tar seg ikke av et annet problem – et stort, svart marked med kyniske kriminelle og farlige stoffer med ukjent innhold. Da må vi se på løsninger også der, sier statssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn (V).

Han viser til Canada og stater i USA som har legalisert cannabis, hvor bruken ikke har økt mye etter at salget kom inn i lovlige former. Han tror heller ikke rekruttering til tyngre stoffer vil øke.

– Folk begynner ikke med heroin selv om de drikker vin, sier Rotevatn.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her