Venstre vil bruke fire milliarder på miljøtiltak

Hovedprioriteten i Venstres alternative statsbudsjett skal være miljø- og fattigdomssatsing. Partileder Trine Skei Grande.

Hovedprioriteten i Venstres alternative statsbudsjett skal være miljø- og fattigdomssatsing. Partileder Trine Skei Grande. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Venstre vil bruke milliarder på miljøtiltak.

03.11.14 13:24

- Vi foreslår å bevilge 4 millarder på målrettede miljøtiltak, og 2,5 milliarder for å motvirke fattigdom. I tillegg foreslår Venstre et omfattende grønt skatteskifte på 13,3 milliarder kroner, som gjør budsjettet grønnere og mer sosialt og samtidig styrker kunnskap, forskning og innovasjon, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik i Venstre.

Venstre vil bruke mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til i sitt budsjett.

- Venstre ønsker en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og skape likeverdige muligheter for alle. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner og i alle land, sier Breivik i en pressemelding.

Partiet vil ha et skatteopplegg med de kaller en bedre sosial profil når det gjelder lettelser i skatteleggingen av lønnsinntekt og formue. Venstre ønsker 3,7 milliarder mindre i skattelettelse enn det regjeringen foreslår.

Partiet vil også bruke 2,5 milliarder kroner på en samlet fattigdomssatsing.

- Norge er et av verdens rikeste land, og de fleste av oss har hatt en god inntektsutvikling de siste årene. Noen har likevel så lav inntekt og levestandard at de har begrensede muligheter til å delta fullt ut i samfunnet, sier Breivik.

Venstre vil også legge om barnetrygden, gi gratis kjentetid i barnehage for lavinnteksfamilier, ha differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO og økte sosialhjelpsatser.

I følge pressemeldingen vil kommunene med Venstres budsjett få 1,8 millarder mer til ulike velferdsoppgaver, inkludert mer til barnevern, rus/psykiatri, integrering og ressurstunge brukere. Kutt i overgangsstønad og barnetillegg for uføre reverseres.

- Det vi legger fram, er først og fremst et grønt budsjett som tar klimaendringene på alvor, sa partileder Trine Skei Grande da budsjettforslaget ble lagt fram mandag formiddag.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.