Gå til sidens hovedinnhold

Venter fortsatt på svar om E6-lokk

Arbeiderpartiet savner fortsatt en avklaring på om byrådet følger opp Nyland Syd-vedtaket fra juni i fjor. Nå er vi inne i den åttende måneden, sier en oppgitt Rune Gerhardsen.

RÅDHUSET: Ap sin gruppeleder har fortsatt til gode å få et skikkelig svar på hvorvidt byrådet tenker å følge opp det tverrpolitiske bystyrevedtaket fra juni i fjor.
Partiet er mildt sagt nysgjerrig på å vite status for det viktige Nyland syd-vedtaket. Der ble samtlige partier i bystyret, minus Venstre, enige om å tillate bygging at Rom Eiendom bygger ny godsterminal på Nyland Syd. Seks sentrale miljøkrav var knyttet opp som betingelser for å gi støtte til saken.

Stilte spørsmål

Det var Bjørn Lundberg i bystyregruppen som stilte spørsmål til byråden på vegne av Arbeiderpartiet. Byråden nøyde seg med å si at han har skrevet et notat om at det ikke er noen vits å gå videre i arbeidet med å få til en forskuttering.
I tillegg til byrådens avvisning av E6-lokket, mangler det fortsatt en avklaring på fem punkter.
Byrådet skal ta initiativ overfor Statens vegvesen for utrednings- og planarbeid for E6-lokk. En plan for til- og frakjøring mellom terminalen og E6 skal fremskyndes. Tilkjøringen skal skje via en tunnel. Byrådet skal igangsette arbeid med et tungtransportnett for Groruddalen. Øvre del av Nedre Kalbakkvei skal støyskjermes. Og sykkelveitraseen gjennom Alnaparken forlenges gjennom terminalområdet slik at det blir sammenhengende trase helt til Bryn.

Manglende interesse

Dette er viktige krav som har vært kampsaker i mange år i Groruddalen. At dette fortsatt står ubesvart, tolker Arbeiderpartiet dithen at H/FrP-byrådet mangler interesse for Groruddalen.
Det er provoserende at bystyreflertallet synes at dette er helt iorden. De klapper i hendene. Det tolker jeg dithen at man ikke er noe interessert i Groruddalen. Nyland Syd-saken var viktig får å få satt et press på viktige miljøspørsmål, minner Gerhardsen om.
Saken vil bli fulgt opp i neste bystyremøte. Bjørn Lundberg er lite imponert over FrP-byråden.
Det går ikke an å ignorere en sak på denne måten, sier han.
Rune Gerhardsen synes det er beklagelig at ting tar så lang tid med byrådet.
Vi blir møtt med en byråkratisk holdning hele veien. Jeg blir helt oppgitt. Jeg tror dette byrådet er noen skikkelige byråkrater hele gjengen, avrunder gruppelederen.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai