Det har vært mye og til dels svært mye luftforurensning i Oslo de siste ukene, og problemet fortsetter, ifølge Helse- og velferdsetaten i Oslo.

Ber folk reise kollektivt
Fredag oppfordres folk om å la bilen stå.

- På grunn av dårlig luftkvalitet i Oslo oppfordrer vi reisende til å la bilen stå og reise kollektivt fredag. Kollektivselskapene er i beredskap, heter det i en melding på Oslo kommunes nettsider.

Les også: Fortviler over tafatte politikere

NSB har busser i beredskap
NSB kjører med alt de har tilgjengelig av materiell fredag og har busser i beredskap fra Rosenholm stasjon, hvis pågangen blir stor. Ruter AS har varslet alle sine operatører for trikk, buss og T-bane om å ha alt materiell tilgjengelig fredag.

Ti dager med svært dårlig luft
Ifølge Oslo kommune har det vært rundt ti dager med svært forurenset luft så langt i vinter. De verste dagene har kommet de siste to ukene. Det er særlig på målestasjonene på Manglerud og Hjortnes det er registrert høye konsentrasjoner.

Rødt nivå på fire målestasjoner
Torsdag ettermiddag klokka 14.30 lyste det rødt på hele fire målestasjoner i Oslo; Bygdøy Allé, Hjortnes, Grønland og Manglerud. Det betyr svært dårlig luftkvalitet og høy helserisiko for utsatte grupper. På ytterligere seks målestasjoner lyste det oransje, som betyr dårlig luftkvalitet og helserisiko i visse områder. Bare en målestasjon, Skøyen, skilte seg positivt ut med gult nivå, som betyr «nokså bra» luftkvalitet.

Sjekk situasjonen i Oslo akkurat nå på Luftkvalitet.info

Plages du av bylufta? Tips oss ved å sende TIPS til 2242 eller send epost til tips@nettavisen.no

Verst i rushtiden
Fredag ventes det noe forurenset luft innenfor Ring 3 og mye forurenset luft langs større og sterkt trafikkerte veier. På dette nivået anbefales astmatikere og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser å unngå lengre opphold utendørs. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. Langs enkelte sterkt trafikkerte veistrekninger kan det bli svært forurenset luft. Det betyr at også friske personer kan føle ubehag. Helserådet er at eldre og små barn unngår lengre opphold utendørs i disse områdene, mens astmatikere og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser rett og slett bør holde seg innendørs.

Sjekk luftkvaliteten fra time til time

HTML EMBED

Kartet på Luftkvalitet.info oppdateres fortløpende

- De siste to ukene har det vært oppe i svært forurenset luft nesten hver dag, men da på enkelte steder, slik som Hjortnes og Manglerud, sier avdelingsingeniør Christine Oppegaard til Nettavisen.

Vedfyring og eksos
- Når det er kaldt vær med stabile luftmasser, så blir det fort mye forurensning fra eksos og vedfyring, forklarer hun.

Eksosen fører i hovedsak til utslipp av nitrogendioksid, mens det kommer svevestøv fra vedfyringen. Fra veitrafikken er det ikke så mye målbart svevestøv fra asfaltslitasje, ifølge Oppegaard. Hun mener en del fuktighet på veiene bidrar til å begrense problemet med svevestøv fra biltrafikken.

Helse- og velferdsetaten sender ut varsler om de ventede forurensningsnivåene. De baserer seg på målingene fra flere stasjoner, værvarsel og modellberegninger.

- Hvor er det verst i Oslo?

- Det er langs de største veiene og når det er veldig kaldt som nå, i sentrale deler av Oslo, innenfor Ring 3, sier Oppegaard.

Les det oppdaterte varselet for Oslo her

* Lufta var noe forurenset i dag, fredag 10.12. kl. 8:00: Det ventes generelt noe/mye forurenset luft innenfor Ring 3 og langs større veier . Langs sterkt trafikkerte veier ventes det mye/svært forurenset luft. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. Det er hovedsakelig eksos som forurenser. På ettermiddagen og kvelden ventes det mye forurenset luft fra svevestøv i områder med vedfyring . I andre områder ventes det lite forurenset luft.

* Varsel som gjelder for i morgen, lørdag 11.12.: Det ventes noe forurenset luft langs større veier og mye forurenset luft langs sterkt trafikkerte veier på formiddagen. Det er eksos som forurenser. På sen ettermiddag og på kvelden ventes det generelt lite forurenset luft.

Varselet er sendt ut fredag klokka 09

(Kilde: Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten)