Venter økt tankaktivitet

Etter en feriepreget uke i stortankmarkedet ventes aktiviteten å ta seg videre opp denne uken, og markedet skal være velbalansert etter en nær flat utvikling i ratene

19.05.08 00:52

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe så var sist uke preget av den store ferieavviklingen i Asia, noe som førte til mindre aktivitet i markedet. Dette snudd noe på slutten av uken, go rederne unngikk noe større fall i ratene gjennom uken.Laster for begynnelsen av juni er nå på vei inn i markedet, mens det fortsatt gjenstår noen laster for mai. Totalt sett mener Bassøe at markedet nå ser velbalansert ut, og det forventes god aktivitet i den kommende uken.- Det er i ferd med å bygge seg opp et skikkelig godt momentum igjen, sier en befraktningsmegler til iMarkedet mandag morgen. Han viser til at junilastene nå er på full fart inn i markedet.Ratene for VLCC'er på strekningen den Arabiske gulf til Korea var nær uendret sist uke, og endte på worldscale 79,5, eller 43.200 dollar pr. dag på timecharterbasis. Vestover glapp ratene 5 punkter til ws 70, som gir 44.100 dollar dagen. Ned fem punkter også i Vest-Afrika, hvor rederne nå får ws 80, eller 44.700 dollar dagen for en rundtur til USA.Etter flere uker med store fall, ser suezmax-markedet ut til å være nær bunnen. Aktiviteten økte og etter å ha bunnet rett under ws 100 i Atlanterhavet, endte ratenivået på ws 105 fra Vest-Afrika til USA, som gir drøye 29.000 dollar pr. dag. Mindre fall også i andre deler av markedet. I det Indre Middelhav ligger ratene nå rundt ws 110, eller 35.650 dollar pr. dag.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.