– Det er tatt ut nye prøver fredag kveld. Svarene vil trolig foreligge søndag kveld. Vi har allerede sperret av den flokken det gjelder, opplyser seksjonssjef for dyrehelse Karen Johanne Baalsrud ved Mattilsynets hovedkontor.

Bakgrunnen for prøvene er påviste antistoffer i rutinemessige overvåkingsprøver, som veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet årlig.

Ifølge Baalsrud har ingen av dyrene tegn på sykdom.

– Vi har høy beredskap på fugleinfluensa i Norge, og vi har god kontakt med folkehelsemyndigheter lokalt og nasjonalt. Vi har kun hatt ett tilsvarende funn tidligere. Det var i Østfold i 2008, sier Baalsrud. (©NTB)