Gå til sidens hovedinnhold

Venter på svar

Tamiler på Stovner venter på tillatelse fra Plan- og bygningsetaten for å bygge et Hindu- tempel på tomten ved Rommen skole.

Ammerud: Hindutempelet på Ammerud som blir brukt i dag begynner å bli for lite for hinduene som samles hver helg for å holde bønn. Tempelet åpnet i 1998, og siden har medlemstallet vokst. I dag er det 1.700 medlemmer som besøker tempelet.
Det bor rundt 2.000 tamiler i Groruddalen. Lederen for hindutempelet, Mylvaganam Amarasingham, er redd gulvet på tempelet kan rase sammen på grunn av stor pågang ved høytider.
¿ Det kommer rundt seks hundre mennesker til dette lokalet ved høytider, forteller Amarasingham. Han sier at det er vanskelig å kontrollere hvor mange som går inn og ut av lokalene ved store fester. Nå venter han og medlemmene på svar fra kommunen om å få bygge et hindutempel i Karen Platous vei, ved siden av Rommen skole.
Saksbehandler Reidun Myster Beier i Bydel Stovner sier at saken er på et tidlig stadium, og at bydelen venter på svar fra Plan- og bygningsetaten.

Ser an skoleplan

Ifølge informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen, fikk Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) en planinitiativ fra menigheten om å bygge et hindutempel på friområdet rundt Rommen skole 3. mai 2006. Plan- og bygningsetaten har i etterkant innhentet synspunkter på planinitiativet fra etater og bydelen.
¿ I september 2006 svarte vi at vi foreløpig er positive til planen, men at vi vil se forslaget i sammenheng med plan for nye Rommen skole. Vi ber også om forslag til alternativ plassering, trafikkvurdering og at arkeologisk registrering foretas, sier Larsen. Plan- og bygningsetaten venter på svar fra EBY.
Amarasingham forteller at kommunen har foreslått tre andre tomter i området,
¿ De andre tomtene er mye mindre, derfor vil vi kjøpe tomten i Karen Platous vei, sier han.
Amarasingham regner med å bruke circa 200 millioner kroner på bygging av hindutemplet. Det er både privatpersoner og banklån som skal finansiere tempelet.
Tempelet skal også være et sted for å drive andre aktiviteter, både for voksne og barn.
¿ Vi ønsker å ha aktiviteter som yoga og meditasjon, og noe for barn og unge, sier han.

Nye elementer

Presseansvarlig i eiendoms- og byfornyelsetaten, Oskar Halvorsen sier at det er vanskelig å si når reguleringssak om hindutempelet blir ferdig.
Karen platous vei ligger i nærheten av Rommen skole. Undervisningbygg (KF) har søkt om en plan om utvidelse av Rommen skole. Hvor stor arealet skal det gis til å bygge hindutempelet på området er avhengig av areal behovet til Rommen skole.
¿ Det er mulig at hindutempelet får litt mindre arealet enn det som er fremmet i forslaget. Vi har sendt vårt forslag om utvidelse av Rommen skole til Plan-og bygningsetaten. Nå venter vi på å få en avklaring i regulerinssaken, sier Halvorsen.
I følge Halvorsen kan saken ta tid siden det er flere elementer inn i bildet.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen