I årets andre tertial måtte pasientene i snitt vente i 60 dager, skriver P4 om tallene. Økningen utgjør to dager sammenlignet med samme periode i fjor.

I somatisk sektor var ventetiden 61 dager, en økning på to dager fra i fjor.

Les også: Derfor lever kvinner lenger enn menn - til tross for at de er sykere

– Det er et uttrykk for at det er veldig knapt i sykehussektoren, at det er veldig trang økonomi og dermed øker ventetiden, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sps Kjersti Toppe.

Det er pasientene ved Helse vest som venter lengst, mens pasientene i Helse Midt-Norge som har kortest ventetid.

Les også: Studentsamskipnader får ferske midler til arbeid for psykisk helse

Totalt ble 1,6 millioner pasienter behandlet på somatiske sykehus de første åtte månedene i 2019. Dette var en økning på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

(©NTB)