Av Freddy Bolle

Jeg har jobbet med ungdommer på skråplanet i 24 år. Før måtte disse ungdommene avtjene verneplikten. Dette var for mange av dem en redningsplanke for å få livet på rett kjøl igjen. Mange av de ungdommene trengte å få ut mye adrenalin, det fikk mange av dem i Forsvaret.

Her kan du lese flere leserbrev!

Flere av dem ble værende der over lang tid. Det er vel bedre at samfunnet fanger de opp på denne måten, og hjelper dem til å bli gode samfunnsborgere, enn at de kommer seg ut på en kriminell løpebane og begår kriminelle handlinger som går utover mennesker og koster samfunnet penger.

Kamp om plassene

Den gjennomsnittlige ungdom i dag er heller ikke sikret en plass i Forsvaret. Det er stor kamp om plassene. Får du en bot for urinering på gata, eller har du eksem, så er du ute. Mitt inntrykk er at ungdommer ønsker seg inn i førstegangstjenesten, men at mange får avslag og blir skuffet.

Større enn deg selv

Mine erfaringer med å gjennomføre verneplikten er at jeg fikk være med på noe som var større en meg selv.

Jeg mener Forsvaret går glipp av mange kreative sjørøvere som som er et must den dagen Norge hadde hatt behov for det.

Man flyttet hjemmenfra, fikk ansvar overfor andre, lærte hvor viktig samarbeid var for å løse oppgaver, lærte å stå opp om morgenen og vi ga blod, svette og tårer sammen under press. Man tok vare på hverandre. Man lærte mye om det å forsvare seg selv og et land, ga av seg selv til felleskapet og lærte at fred og frihet ikke er en selvfølge. Det er viktige verdier å ha med seg i livet.

Samhold uten fordommer

De økonomiske skillene i Norge har jeg også inntrykk av at øker. Hvor verdifullt er det ikke da at en person fra dårlige økonomiske kår tjenestegjør med en fra beste vestkant? De kler seg likt, løser oppgaver sammen og lærer hverandre å kjenne uten fordommer. Klasseskillene kan viskes litt ut på denne måten.

Intergrering er et tema som går igjen i samfunnsdebatten. Hva med om Ali og Iman fra Oslo og Martine og Joakim fra Vadsø måtte gå med tung sekk og være i fjellet over flere dager sammen for å løse et oppdrag, bo i samme leir i opptil et år og dele erfaringer på godt og vondt. Ville ikke dette gjort noe med integreringen? Skape bånd og kanskje viske ut en del fordommer?

Mange bedrifter i Norge trenger å tenke sikkerhet på mange områder, for eksempel mot cyberangrep og spionasje. Hadde alle kvinner og menn fått gjennomført verneplikten ville alle fått en sikkerhetsforståelse de kunne tatt med seg videre i sitt aktive liv.

Plukker fra øverste hylle

Forsvaret i dag trenger som sagt få ungdommer. De kan velge fra øverste hylle. De med høyeste karakterer fra skolen kommer mest sannsynligvis inn. Mens de som har vært skoleleie og ikke er så gode i de teoretiske fagene vil falle ut. Men i et forsvar trenger man også mange praktikere. Jeg mener Forsvaret går glipp av mange kreative sjørøvere som som er et must den dagen Norge hadde hatt behov for det.

Støvlene på bakken

Jeg skjønner at et høyteknologisk forsvar ikke trenger så mange mennesker. Men man må aldri glemme at støvlene på bakken er de som utfører jobben. Og hvis alle fikk mulighet til å avtjene verneplikten ville vi vært bedre rustet hvis noen prøvde seg på oss. Alle har en forståelse om hvorfor vi har et forsvar. Er vel ingen tvil om at vi lever i en uforutsigbar verden nå.

Kostnadene ved at alle må avtjene verneplikten er helt sikkert stor. Men jeg tror det betaler seg i enden fordi man øker forsvarsevnen, flere får lojalitet til eget land og blir bedre borgere. Ingen blir vel bedre borgere av å se på «Ex on the beach» og «Paradise hote»l? Er det slike personer vi ønsker skal være rolle-modeller for våre ungdommer? Vi borgere blir ikke mindre selvsentrerte av slike programmer.

Her kan du lese flere leserbrev!

Forsvars-forbindelser

Mennesker på min egen alder jeg møter rundt i landet har jeg stort sett en forbindelse til: Vi har vært i Forsvaret - og vi har noe å snakke om.

Stort sett alle jeg kjenner hadde en positiv opplevelse av førstegangstjenesten. Det vil mange av de generasjonene som vokser opp nå også ha. Mange ønsker å gjøre sin plikt for landet, men får ikke muligheten.

Vil dette skape en større avstand mellom folket og Forsvaret? Jeg tror det.

Kanskje man burde korte ned verneplikten for noen slik at alle får muligheten? Jeg tror dette er noe politikerne bør se på.

Det at færre og færre får avtjene verneplikten skader samfunnsstrukturen som er bygd opp gjennom mange år.