Ingen ledende politikere i Oslo kommune tør å røre den spekulative og risikofulle investeringen i energiselskapet Hafslund.

To ganger har det borgerlige byrådet forsøkt å selge aksjene, og begge ganger er de tvunget på ydmykende retrett. Naturlig nok frister ikke det til å ta opp saken på nytt.

Og venstresidens Hafslund-entusiaster har blitt merkbart stillere etter hvert som kursen har falt – og milliardverdiene som tilhører Oslos innbyggere har smuldret opp.

Vi snakker ikke om småpenger: I skrivende stund er Hafslund-aksjene verdt 10,7 milliarder kroner mindre enn for to år siden!

Les Nett på sak fra 2007:Verre enn Terra

Denne bloggen ble skrevet da kursen var tilnærmet på topp og motstanderne av å selge Hafslund brisket seg med at de hadde stanset salget.

Historien viser at Hafslund- investeringen er risikabel. Det hadde vært interessant å se hva ledende jurister mener om milliardinvesteringen sett i lys av Kommunelovens paragraf 52 om finansforvaltning: «Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko...».

Det kan være tid for å gå tilbake på hva aksjeentusiastene uttalte da det gikk bra :

– Vi er veldig glade for at vi satte foten ned, slik at Oslo ikke gikk glipp av denne eventyrlige gevinsten, sier Aud Kvalbein (KrF) til Aftenposten, og betegner salgsiveren som «lite fremsynt».

Aps Rune Gerhardsen mener salg av kraftaksjer er «noe av det dummeste man kan gjøre».

– Dette er evige verdier. Allerede har vi jo cashet inn over to milliarder, fastslår han.

SVs Knut Even Lindsjørn: – Vi kan bare være overlykkelige for at byrådet led nederlag. Tallene viser hvor idiotisk og kortsiktig politikk de har drevet. Dette er og skal være oslofolks eiendom, sier han til Aftenposten.

Det er fristende å skrive hva sa jeg:

«Det beste motargumentet er ganske enkelt: Å legge samtlige egg i en kurv er uhyre risikabelt. Uansett hvor godt inntrykk man har av Hafslund ville bystyret garantert sagt nei hvis noen i dag hadde foreslått å kjøpe aksjer for 16 milliarder kroner i det ene selskapet.»

Oslo kommune eier 105 millioner aksjer (53,7 prosent) i det børsnoterte energiselskapet Hafslund. For temmelig nøyaktig to år siden var Oslos Hafslund-aksjer verdt 17,7 milliarder kroner.

i dag er verdien 6,9 milliarder kroner.

Verdifallet er altså på 10,8 milliarder kroner siden de kommunale spekulantene triumferte i Aftenposten.

Siden har det vært stille fra den kanten.

Les Nett på sak fra 2008:Oslos røde spekulanter

Poenget mitt er ikke en kritikk av Hafslund. Etter alt å dømme er det et godt drevet energiselskap. Jeg er heller ikke kritisk til at Oslo kommune har en del av sin formue i aksjemarkedet. Derimot er det spekulativ galskap å plassere alle pengene i ett selskap. Det kan gå bra, men risikoen er altfor stor.

Hadde Oslo kommune solgt Hafslund-aksjene og spart pengene i en kurv av aksjer – som OBX-indeksen – ville man sluppet unna 4,5 milliarder kroner i verditap de to årene som har gått siden min kommentar (som ble skrevet på topp i 2007).

PS: Noen innbiller seg at Hafslund-aksjene gir Oslo kommune trygg elektrisitetsforsyning. Det er en misforståelse. Man eier aksjer i et børsnotert selskap som selger strømmen til hvem som helst, så dyrt markedet tillater. Dessuten eier Oslo i tillegg 100 % av landets nest største kraftprodusent, E-CO Energi, som produserer energi nok for en halv million husstander.