Gå til sidens hovedinnhold

Veritas skal granske Secora

Secora har engasjert Veritas for å granske påstandene om at selskapet har dumpet giftholdig slam i vannflaten ved Malmøykalven.

Malmøykalven: Miljøoppryddingen i Oslofjorden er altfor viktig til at det kan aksepteres at det tas snarveier eller foregår brudd på de prosedyrer og rutiner som gjelder for prosjektet. Vi er derfor tilfreds med at Veritas nå skal kartlegge hva som er fakta i denne saken. Veritas sin rapport vil være meget viktig for å avdekke omfanget og alvorlighetsgraden av ureglementert aktivitet. Rapporten vil danne grunnlaget for Oslo Havn KFs endelig beslutning i denne saken, sier prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn.

Innrømmet ulovlig dumping

Granskingen er kommet i stand etter at VG i forrige uke skrev om en tidligere skipper i Secora som innrømte at selskapet flere ganger hadde tømt lekterlass med giftholdig slam i vannflaten ved Malmøykalven. Tømmingen skal ha funnet sted på natten og når det var tåke. Pumpene om bord i lekteren skal også ha blitt kjørt på tomgang for å skjule den ulovlige dumpingen.

Administrerende direktør i Secora, Ole-Johnny Johansen, har i etterkant innrømmet at selskapet flere ganger har dumpet rengjort stein i deponiet. Dette er et brudd på tillatelsen, og Oslo Havn ser alvorlig på saken.
Vår kjennskap til Secora er at de er en seriøs og samvittighetsfull entreprenør. Når de nå bringer inn Veritas til både å granske påstandene som har kommet frem i media og selskapets rutiner, så understreker det Secoras seriøsitet og vilje til å rydde opp i eventuelle uregelmessigheter, sier Jørgensen.

Vurderer anmeldelse

I en redegjørelse til SFT vedgår Oslo Havn at det har foregått ulovlig steindumping, men at de på det nåværende tidspunktet ikke har informasjon om ulovlig slamdumping. SFT har i tillegg bedt Oslo Havn om å utrede miljøkonsekvensene av den ulovlige dumpingen.

Dersom den pågående granskingen avdekker at det i tillegg har foregått ulovlig dumping av forurenset slam, må Oslo Havn også redegjøre for miljøkonsekvensene av dette. Miljøovervåkingen i Indre Oslofjord har hittil ikke vist forurensningsnivåer utover det som ligger til grunn for tillatelsen, men SFT vil be Oslo Havn om en vurdering av om turbiditetsmålerne ville ha fanget opp en eventuell ulovlig dumping av forurenset slam. Dersom den pågående granskingen avdekker at det har foregått ulovlig dumping av forurenset slam, vil SFT vurdere å anmelde Oslo Havn til politiet.

Må stanse

Kai Aspheim, som mandag fikk tilbake lederklubba i Folkeaksjonen mot giftdumping, reagerer kraftig på påstandene som kom fram i onsdagens oppslag i VG:

Det er hårreisende at Secora har brukt splittlekter. Det var den sterkeste garantien som ble gitt for at dette skulle gå bra. Jeg tror ikke dette er tilfeldig. Jeg tror Secora har gjort dette systematisk fordi de har hatt problemer med pumpen hele tiden. Dette er systematisk miljøkriminalitet. Det er et dårlig prosjekt og det må stanses omgående. Hvis det fortsetter, bygger skandalen seg opp, sier Aspheim til Nordstrands Blad.

Deponeringen fortsetter

Politikere som Aud Kvalbein (KrF), Erling Folkvord (RV) og Rune Gerhardsen (Ap) krever at deponeringen stanses til granskingen er gjennomført, men verken SFT eller Oslo Havn ser noen grunn til å stanse arbeidet.

SFT skriver i en pressemelding at de forutsetter at Oslo Havns deponering i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven nå skjer innenfor de rammer som er satt i tillatelsen og at SFT inntil videre ikke finner miljøfaglig grunn til å stanse den lovlige deponeringen i dypvannsdeponiet.
Oslo Havn KF beklager at det har foregått ureglementert dumping av rengjort stein i deponiet. Dette skal ikke forekomme og er brudd på prosedyrene i prosjektet. Vi har tillit til at de tiltak som Secora nå har iverksatt vil medføre at slike episoder ikke vil skje i fremtiden. På denne bakgrunn vil den viktige miljøoppryddingen fortsette etter planen, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.
Heller ikke byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre (Frp), ønsker å stanse deponeringen mens granskingen pågår.
Dette er veldig alvorlige påstander, hvis de viser seg å være sanne har Secora et veldig stort problem. Men vi må først finne ut hva som er riktig, og bestemme hva som skal skje når vi får resultatene av undersøkelsene, sier Myhre.
Du sier at Secora har et stort problem hvis påstandene viser seg å være riktige. Hva med Oslo kommune og din egen byrådsavdeling?<$>
Vi må forutsette at rutinene for å oppdage noe slikt er på plass og vi har ikke noe problem hvis vi har hatt kontrollrutiner som er gode nok. Det foregår en overvåking i regi av Norges Geotekniske Institutt, og så langt har jeg ingen grunn til tro at overvåkingen ikke har fungert som den skal, sier Myhre.
Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt bekreftet i forrige uke at de har mottatt flere anmeldelser i forbindelse med saken og derfor vil starte etterforskning.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk